Stemmen

Zo maken wij gebruik van ons stemrecht

Als belegger hebben we invloed op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we beleggen. We vinden het belangrijk om die invloed te gebruiken. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat doen we door te stemmen op de reguliere aandeelhoudersvergaderingen, maar ook door actief met ze in gesprek te gaan op andere momenten.

Met onze stem kunnen we invloed uitoefenen

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een belangrijk onderdeel van verantwoord beleggen. Het stemrecht geeft de mogelijkheid om actief eigenaarschap uit te oefenen. Eventueel kunnen we stemrecht inzetten wanneer engagement tot onvoldoende verandering leidt. Zo stemmen we bijvoorbeeld over beloningen, of over de onafhankelijkheid of diversiteit van bestuurders.

Belangrijke thema’s uit ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid hebben invloed op ons stembeleid. Zo geven we extra aandacht aan klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten en goed bestuur. Ook verwachten we dat bedrijven in onze portefeuille aan een aantal minimumvereisten voldoen. Zoals fiscaliteit. Wij beoordelen hoe zij omgaan met belastingen en hoe transparant zij hierover zijn. Door met bedrijven in gesprek te gaan of het uitbrengen van onze stem, willen we ze tot verbetering bewegen.

Stemmen wij tegen een voorstel van een onderneming of onthouden wij ons van stemming? Dan leggen wij de reden van ons stemgedrag ook uit. Dit doen we op eigen initiatief of op verzoek van het bestuur van de onderneming.

Bekijk hoe SPW heeft gestemd

Op een afzonderlijke pagina geven we een uitgebreid overzicht van onze stemactiviteiten. Hier krijgt u snel een beeld van alle vergaderingen. Ook kunt u eenvoudig filteren op een periode, een regio of het type vergaderingen. Door een individueel bedrijf te selecteren krijgt u vervolgens de stemming per agendapunt te zien.