Beleggingsresultaten (rendement en z-score)

In 2022 lieten de beleggingsresultaten van SPW een resultaat zien van: -22,2%. De benchmark liet een resultaat zien van -21,4%. Dit is het beleggingsresultaat inclusief derivaten voor afdekking rente- en valuta-afdekking. Exclusief de bijdrage van de derivaten was het resultaat -16,0%.

In het onderstaande overzicht (tabel 1) worden de behaalde beleggingsrendementen per beleggingscategorie weergegeven. Ook de resultaten van de betreffende benchmarks zijn in het schema opgenomen.

BeleggingscategorieRendement portefeuilleRendement benchmark
Vastrentende waarden-25,0%-25,0%
Staatsobligaties-44,5%-44,7%
Nederlandse woninghypotheken-21,2%-21,4%
Credits-12,2%-11,2%
Opkomende markten-3,2%-2,4%
Aandelen-14,8%-13,0%
Ontwikkelde markten-13,7%-12,5%
Opkomende markten-18,0%-14,7%
Vastgoed-10,4%-0,2%
Alternatieve beleggingen3,3%-3,0%
Hedgefondsen10,5%10,0%
Private equity-1,2%-10,9%
Infrastructuur10,1%0,2%
Opportunities28,8%9,0%
Rendement excl. overlay-16,0%-15,5%
Overlay7,3%7,1%
Rendement-22,2%-21,4%

De z-score van een pensioenfonds wordt ieder jaar vastgesteld. De z-score geeft aan hoe het rendement van SPW is ten opzichte van een benchmarkrendement. De z-score van SPW over 2022 is negatief: -0,29. Een negatieve z-score wil zeggen dat SPW in het betreffende jaar een lager rendement heeft behaald dan de benchmark.

De z-scores over de laatste 5 jaar vormen de performancetoets (ook wel p-toets genoemd). In de onderstaande tabel (tabel 2) zijn de z-scores en de resultaten van de performancetoetsen van SPW over de laatste 5 jaar weergegeven.

Tabel 2: z-scores en resultaten van de performancetoetsen over de laatste 5 jaar

JaarZ-scoreResultaat P-toets
2018-0,022,5
2019-0,162,1
20200,292,0
20212,002,59
2022-0,292,09

Een negatieve uitkomst van de performancetoets betekent dat een pensioenfonds in de 5 voorgaande jaren zodanig slechter heeft gepresteerd ten opzichte van de benchmark, dat een aangesloten werkgever – onder bepaalde voorwaarden – vrijstelling kan krijgen van de verplichtstelling. Dat betekent dat een werkgever het pensioenfonds dus kan verlaten als hij onder andere minimaal een gelijkwaardige pensioenregeling als die van SPW uitvoert. Dit is vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000. Het resultaat van de performancetoets van SPW was in 2022 positief.