Aanvullingsregelingen van SPW

Wordt u ziek en arbeidsongeschikt? Dan krijgt u meestal vanaf het 3e jaar waarin u arbeidsongeschikt bent een WIA-uitkering van UWV. Misschien heeft u ook recht op een aanvulling van SPW op uw inkomen. Dit noemen we arbeidsongeschiktheidspensioen. SPW heeft 3 verschillende aanvullingsregelingen. Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u recht heeft op 1 van deze aanvullingen.

De 3 aanvullingsregelingen van SPW

Het WIA-pluspensioen is een basisaanvulling voor iedereen die 35% of meer arbeidsongeschikt is. 

Het WGA-hiaatpensioen is ter compensatie van een inkomensdaling die ontstaat als u een vervolguitkering krijgt. 

Het WIA-excedentpensioen is een aanvulling ter compensatie van een inkomensdaling omdat uw salaris hoger is dan het maximale sv-loon. Het maximale sv-loon is vanaf 1 januari 2024 vastgesteld op €71.628,00. Het maximale sv-loon  wordt elk jaar in januari en in juli opnieuw vastgesteld. U krijgt over het salaris boven dit bedrag geen WIA-uitkering. Deze inkomensdaling wordt misschien wel aangevuld met het WIA-excedentpensioen van SPW.

Bent u vóór 1 januari 2006 arbeidsongeschikt geworden?

Dan valt u onder de oude regeling voor (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen en invaliditeitspensioen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.