Waardeoverdracht

Is uw nieuwe werkgever bij een ander pensioenfonds aangesloten dan uw oude werkgever? Dan kunt u uw pensioen meenemen naar het nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.

U moet waardeoverdracht meestal zelf aanvragen. Alleen bij kleine pensioenen lager dan € 520,35 bruto per jaar gebeurt dit soms automatisch. Lees meer over waardeoverdracht van kleine pensioenen.

Wordt uw pensioen niet automatisch overgedragen? Dan moet u zelf beslissen of u uw opgebouwde pensioen mee wilt nemen. Of het gunstig voor u is om uw pensioen mee te nemen, hangt af van veel verschillende factoren, zoals: 

  • Hoeveel ouderdomspensioen u opbouwt; 
  • De leeftijd waarop u kunt stoppen met werken; 
  • Hoe is het nabestaandenpensioen geregeld?; 
  • Wordt uw pensioen waardevast gehouden?; 
  • Welken individuele keuzemogelijkheden heeft u?

U kunt een berekening aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds. Uiteindelijk beslist u zelf of u uw pensioen overdraagt of niet.

Let op: wanneer u uw pensioen al heeft overgedragen aan uw nieuwe pensioenfonds kunt u op Mijn SPW geen berekeningen meer maken.

Waardeoverdracht kan alleen als beide pensioenfondsen een beleidsdekkingsgraad boven de 100% hebben.

Waardeoverdracht kunt u op twee manieren aanvragen:

  1. Vergelijk zelf de pensioenregelingen. Wilt u een waardeoverdracht? U vraagt waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds. Is SPW uw nieuwe pensioenfonds? Doe dan uw aanvraag voor waardeoverdracht in Mijn SPW. Bij de aanvraag doorloopt u meerdere stappen.
  2. Vergelijk op mijnwaardeoverdracht.nl uw oude en nieuwe pensioenregeling. U krijgt meteen digitaal een offerte. Accepteert u de offerte? Onderteken de offerte met DigiD. Dan regelen wij de waardeoverdracht.

Bent u voor 1 januari 2015 in dienst getreden?
Dan kunt u een waardeoverdracht aanvragen. Voor 1 januari 2015 gold er wel een aanvraagtermijn van zes maanden na uw eerste werkdag. SPW kijkt samen met uw vorige pensioenfonds of de waardeoverdracht uitgevoerd kan worden.

Bent u na 1 januari 2015 in dienst getreden?
Dan bepaalt u zelf wanneer u waardeoverdracht aanvraagt. Er geldt geen aanvraagtermijn meer. 

Ook pensioenen uit het verleden kunt u overdragen aan SPW. Voorwaarde is wel dat uw oude pensioenfonds hieraan meewerkt. Weet u niet meer bij welke pensioenfondsen u pensioen heeft opgebouwd? U kunt dit zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Of neem contact op met het Nationaal Pensioenregister. Mail naar info@stichtingpensioenregister.nl of bel naar 020 - 751 28 70. Deze helpdesk is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.
  • Heeft een van de pensioenfondsen een dekkingsgraad van onder de 100%? Vraag dan toch alvast de waardeoverdracht aan. Uw verzoek wordt in behandeling genomen zodra beide pensioenfondsen weer een dekkingsgraad hebben van boven de 100%.
  • Heeft u een ex-partner? En hebben u en uw ex-partner afspraken gemaakt over de verdeling van uw ouderdomspensioen? Dit deel van uw ouderdomspensioen wordt ook meegenomen naar het andere pensioenfonds. Uw ex-partner hoeft hiervoor geen akkoord te geven. Mocht u overlijden, dan heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Dit bijzonder partnerpensioen kunt u niet meenemen naar een ander pensioenfonds. Hebben uw ex-partner en u gekozen voor ‘conversie’? Dan kunt u niet het gehele pensioen meenemen naar een ander pensioenfonds. U heeft uw pensioen omgezet in twee losse delen. U kunt het deel van uw ex-partner niet meenemen naar een ander pensioenfonds. Lees meer over conversie.

We ontwikkelden onze 6 pensioenbeloften, zodat u weet dat u op ons kunt rekenen. Bij SPW is uw inleg in goede handen, met bewezen rendement. In de afgelopen 20 jaar behaalden we gemiddeld 7% rendement op onze beleggingen. Natuurlijk houden we hierbij rekening met milieu, klimaat, mensenrechten en goed bestuur. Wij beleggen dus maatschappelijk verantwoord: bijvoorbeeld niet in tabaksbedrijven en bedrijven die kernwapens produceren of specifieke, belangrijke onderdelen daarvan. Als u al uw opgebouwde pensioen bij SPW onderbrengt profiteert u ook van onze persoonlijke pensioencheck, in te zetten wanneer u dat wilt. Hiermee kunt u eenvoudig checken dat uw pensioen ‘goed voor elkaar’ is. Ook dit is één van onze pensioenbeloften.

Lees meer over deze en de andere pensioenbeloften van SPW

Chat met SPW