Conversie

Uw ex-partner kan er voor kiezen om zijn of haar deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen om te zetten in een eigen pensioen. Dit heet conversie. Uw ex-partner heeft hiervoor wel uw toestemming nodig.

  • Conversie moet worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant.
  • Conversie is alleen mogelijk bij echtscheiding en ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Dus niet bij scheiding van ‘tafel en bed’ en bij ontbinding van een samenlevingscontract. 
  • Voor het berekenen van conversie betaalt u samen met uw ex-partner eenmalig een bedrag van € 300 aan SPW. Hiervan brengen wij (gelijk verdeeld) € 150 bij u en bij uw ex-partner in rekening.

  • Een eigen pensioen als hij of zij zelf met pensioen gaat. Dus niet meer op het moment dat u zelf met pensioen gaat. 
  • Géén bijzonder partnerpensioen meer als u overlijdt.

U vraagt conversie aan met het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Op het formulier staat welke documenten u moet meesturen.

Zorg ervoor dat het formulier door u en uw ex-partner is ondertekend.