Onbetaald verlof

U gaat voor een bepaalde periode met onbetaald verlof. Bijvoorbeeld omdat u voor uw kind(eren) gaat zorgen. Als u met onbetaald verlof gaat, ontvangt u geen loon. Het is belangrijk dat u afspraken maakt over uw pensioen. Dit doet u voordat u met onbetaald verlof gaat.

Bij onbetaald verlof (waaronder ook aanvullend geboorteverlof en levensloopverlof) blijft het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid verzekerd bij SPW. Hiervoor blijft u risicopremie betalen. U kan deze premie niet stopzetten.

Als u met onbetaald verlof gaat, blijft u pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werkgever pensioenpremie blijven doorbetalen. Hoe u en uw werkgever de premie verdelen, hangt af van de afspraken die u en uw werkgever hebben gemaakt.

Sinds 1 augustus 2018 is de cao woondiensten met betrekking tot ouderschapsverlof gewijzigd. Er is vastgelegd dat de werkgever het werkgeversdeel doorbetaalt tijdens het ouderschapsverlof. Zelf blijft u het werknemersdeel betalen. Neem voor meer informatie contact op met uw werkgever.

Onderbreking van de opbouw van pensioen
Mocht u geen pensioenpremie willen betalen tijdens onbetaald verlof, dan kunt u een verzoek indienen om uw pensioenopbouw tijdelijk stop te zetten. Dit noemen wij ‘onderbreking van de opbouw van het pensioen. Als u kiest voor de onderbreking, kunt u dit niet meer ongedaan maken.

Wilt u uw pensioenopbouw onderbreken? Dan moet u dat zelf bij ons aanvragen. Dit kunt u alléén schriftelijk doen. Vul het aanvraagformulier ‘Aanvraag onderbreking pensioenopbouw in verband met onbetaald verlof’ in en onderteken dit. Heeft u een partner? Dan moet ook uw partner dit aanvraagformulier ondertekenen. Stuur het formulier uiterlijk één maand voor de ingang van uw onbetaald verlof (of levensloopverlof).

De risicopremies voor overlijden en arbeidsongeschiktheid kunnen niet worden stopgezet.

Gebruik de rekensheet 'Onbetaald verlof' om te zien hoeveel voortzetting of onderbreking van de pensioenopbouw u kost.

  • Sla de rekensheet 'Onbetaald verlof' (Excel-document) op op uw computer. (Klik op uw rechtermuisknop en kies voor 'Link opslaan als..' of 'Doel opslaan als...'.)
  • Open het document en klik op 'Bewerken inschakelen'.
  • Vul uw gegevens in (salaris, aantal uren dat u normaal werkzaam bent en het aantal uren dat u werkzaam bent in de verlofperiode)
  • U ziet vervolgens direct welke gevolgen dit heeft voor uw pensioenpremie. Ook ziet u meteen hoeveel pensioen u minder opbouwt bij onderbreking van uw pensioenopbouw.

We ontwikkelden onze 6 pensioenbeloften, zodat u ook als u onbetaald verlof wilt opnemen weet dat u op ons kunt rekenen. Is het financieel voor u niet mogelijk uw pensioenpremie zelf te betalen tijdens uw verlof? U kunt dan uw pensioenopbouw tijdelijk stopzetten. Dat heeft wel gevolgen voor uw uiteindelijke pensioen. Wij helpen u om de verschillende mogelijkheden door te rekenen. Zo maakt u de beste keuze. Bij SPW heeft u immers de ruimte om zelf te kiezen, wat u wilt met uw pensioen. Ook dit is één van onze pensioenbeloften.

Lees meer over deze en de andere pensioenbeloften van SPW