Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 kunt u na de geboorte van uw kind betaald ouderschapsverlof opnemen. Tijdens dit verlof in het 1e levensjaar van uw kind krijgt u maximaal 9 weken een uitkering van UWV. Dit gaat meestal via de werkgever. Deze wettelijke aanvulling komt op het bestaande onbetaalde ouderschapsverlof van 26 keer uw wekelijkse arbeidsduur. Na de 9 weken betaald ouderschapsverlof resteren dan nog 17 weken onbetaald ouderschapsverlof tot uw kind 8 jaar wordt.

9 weken betaald ouderschapsverlof in het 1e levensjaar van uw kind

U krijgt 9 weken een UWV-uitkering van 70% van het (maximale) dagloon. Omdat u in deze periode niet uw gebruikelijke loon krijgt, is er sprake van onbetaald verlof. U kunt gebruikmaken van betaald ouderschapsverlof als:

  • u deze 9 weken opneemt in het 1e levensjaar van uw kind
  • u in loondienst bent 
  • u nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof heeft opgenomen

Als u met betaald ouderschapsverlof gaat, blijft u pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werkgever pensioenpremie doorbetalen. Hoe u en uw werkgever de premie verdelen tijdens deze verlofperiode, hangt af van wat u en uw werkgever afspreken. Wilt of kunt u de premie niet betalen? Dan kiest u ervoor de pensioenopbouw te onderbreken. Dit moet u ons laten weten voordat u met verlof gaat.

Kiest u voor betaald ouderschapsverlof dan krijgt u tot maximaal 9 weken via uw werkgever een uitkering van UWV. Deze uitkering is 70% van het (maximale) dagloon. Omdat u in deze periode niet uw gebruikelijke loon krijgt, is er sprake van onbetaald verlof.

U leest meer informatie over betaald ouderschapsverlof op de website van UWV, onder meer wie hiervoor in aanmerking komt en hoe de hoogte van de uitkering wordt berekend. Betaald ouderschapsverlof vraagt u aan bij uw werkgever.

Als u adoptie- of pleegouder bent, kunt u ook betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit is mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. En geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of de plaatsing van uw pleegkind in uw gezin.

Als u gebruikmaakt van betaald ouderschapsverlof, blijft u pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werkgever pensioenpremie blijven betalen. Hoe u en uw werkgever de premie verdelen tijdens deze verlofperiode, hangt af van wat u en uw werkgever afspreken. Deze afspraak kan anders zijn dan de afspraak die gewoonlijk geldt.

Onderbreking van de opbouw van pensioen

Wilt u géén pensioenpremie betalen tijdens aanvullend geboorteverlof? Geef dan aan ons door dat u tijdelijk uw pensioenopbouw wilt stopzetten. Dit noemen wij ‘onderbreking van de opbouw van het pensioen'. Als u kiest voor de onderbreking, kunt u dit niet meer ongedaan maken.

Wilt u uw pensioenopbouw onderbreken? Dan vraagt u dat schriftelijk bij ons aan. Vul het aanvraagformulier ‘Aanvraag onderbreking pensioenopbouw in verband met onbetaald verlof’ in en onderteken dit. Uw partner moet dit aanvraagformulier ook ondertekenen. Stuur het formulier naar ons toe vóórdat het verlof ingaat.

De risicopremies voor overlijden en arbeidsongeschiktheid kunt u niet stopzetten. Gedurende uw verlof blijft u verzekerd en behoudt u het recht op een uitkering bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid.

Gebruik de rekensheet 'Onbetaald verlof' om te zien hoeveel voortzetting of onderbreking van de pensioenopbouw u kost.

  • Sla de rekensheet 'Onbetaald verlof' (Excel-document) op op uw computer
    (Klik op uw rechtermuisknop en kies voor 'Link opslaan als..' of 'Doel opslaan als...'.)
  • Open het document en klik op 'Bewerken inschakelen'
  • Vul uw gegevens in salaris, aantal uren dat u normaal werkzaam bent en het aantal uren dat u werkzaam bent in de verlofperiode
  • Zie vervolgens direct welke gevolgen dit heeft voor uw pensioenpremie en zie ook meteen hoeveel pensioen u minder opbouwt bij onderbreking van uw pensioenopbouw

We ontwikkelden onze 6 pensioenbeloften, zodat u ook als u onbetaald geboorteverlof wilt opnemen weet dat u op ons kunt rekenen. Is het financieel voor u niet mogelijk uw pensioenpremie zelf te betalen tijdens uw verlof? U kunt dan uw pensioenopbouw tijdelijk stopzetten. Dat heeft wel gevolgen voor uw uiteindelijke pensioen. Wij helpen u om de verschillende mogelijkheden door te rekenen. Zo maakt u de beste keuze. Bij SPW heeft u immers de ruimte om zelf te kiezen, wat u wilt met uw pensioen. Ook dit is 1 van onze pensioenbeloften.

Lees meer over deze en de andere pensioenbeloften van SPW