Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunt u als partner bij de geboorte van uw kind aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens dit geboorteverlof van maximaal 5 weken krijgt u een uitkering van UWV. Dit gaat meestal via de werkgever.

Als u met aanvullend geboorteverlof gaat, blijft u pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werkgever pensioenpremie doorbetalen. Hoe u en uw werkgever de premie verdelen tijdens deze verlofperiode, hangt af van wat u en uw werkgever afspreken. Als u ervoor kiest de pensioenopbouw te onderbreken, moet u ons dit laten weten.

Verlof bij de geboorte van uw kind

Bij de geboorte van uw kind heeft u recht op:

  • Geboorteverlof van 5 dagen
  • Aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken

Tijdens het geboorteverlof van 5 dagen blijft u loon krijgen van uw werkgever en bouwt u op de reguliere wijze pensioen op.

Kiest u voor aanvullend geboorteverlof dan krijgt u tot maximaal 5 weken via uw werkgever een uitkering van UWV. Deze uitkering is 70% van het (maximale) dagloon. Omdat u in deze periode niet uw gebruikelijke loon krijgt, is er sprake van onbetaald verlof.

U leest meer informatie over aanvullend geboorteverlof op de website van UWV, onder meer wie hiervoor in aanmerking komt en hoe de hoogte van de uitkering wordt berekend. Aanvullend geboorteverlof vraagt u aan bij uw werkgever.

Als u gebruikmaakt van aanvullend geboorteverlof, blijft u pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werkgever pensioenpremie blijven betalen. Hoe u en uw werkgever de premie verdelen tijdens deze verlofperiode, hangt af van wat u en uw werkgever afspreken. Deze afspraak kan anders zijn dan de afspraak die gewoonlijk geldt.


Onderbreking van de opbouw van pensioen

Wilt u géén pensioenpremie betalen tijdens aanvullend geboorteverlof? Geef dan aan ons door dat u tijdelijk uw pensioenopbouw wilt stopzetten. Dit noemen wij ‘onderbreking van de opbouw van het pensioen'. Als u kiest voor de onderbreking, kunt u dit niet meer ongedaan maken.

Wilt u uw pensioenopbouw onderbreken? Dan vraagt u dat schriftelijk bij ons aan. Vul het aanvraagformulier ‘Aanvraag onderbreking pensioenopbouw in verband met onbetaald verlof’ in en onderteken dit. Uw partner moet dit aanvraagformulier ook ondertekenen. Stuur het formulier naar ons toe vóórdat het aanvullend geboorteverlof ingaat.

De risicopremies voor overlijden en arbeidsongeschiktheid kunt u niet stopzetten. Gedurende uw verlof blijft u verzekerd en behoudt u het recht op een uitkering bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid.

Gebruik de rekensheet 'Onbetaald verlof' om te zien hoeveel voortzetting of onderbreking van de pensioenopbouw u kost.

  • Sla de rekensheet 'Onbetaald verlof' (Excel-document) op op uw computer
    (Klik op uw rechtermuisknop en kies voor 'Link opslaan als..' of 'Doel opslaan als...'.)
  • Open het document en klik op 'Bewerken inschakelen'
  • Vul uw gegevens in salaris, aantal uren dat u normaal werkzaam bent en het aantal uren dat u werkzaam bent in de verlofperiode
  • Zie vervolgens direct welke gevolgen dit heeft voor uw pensioenpremie en zie ook meteen hoeveel pensioen u minder opbouwt bij onderbreking van uw pensioenopbouw

We ontwikkelden onze 6 pensioenbeloften, zodat u ook als u onbetaald geboorteverlof wilt opnemen weet dat u op ons kunt rekenen. Is het financieel voor u niet mogelijk uw pensioenpremie zelf te betalen tijdens uw verlof? U kunt dan uw pensioenopbouw tijdelijk stopzetten. Dat heeft wel gevolgen voor uw uiteindelijke pensioen. Wij helpen u om de verschillende mogelijkheden door te rekenen. Zo maakt u de beste keuze. Bij SPW heeft u immers de ruimte om zelf te kiezen, wat u wilt met uw pensioen. Ook dit is 1 van onze pensioenbeloften.

Lees meer over deze en de andere pensioenbeloften van SPW