Nieuwe baan

Als uw oude en nieuwe werkgever bij SPW zijn aangesloten, verandert er niets. Is uw nieuwe werkgever bij een ander pensioenfonds aangesloten? U kunt uw pensioen meenemen naar het nieuwe pensioenfonds.

Vanaf het moment dat u in dienst bent, bouwt u pensioen op bij SPW. Er zijn een aantal zaken die u direct kunt regelen.
Voor u verandert niks. U blijft pensioen opbouwen bij SPW. U ontvangt van ons nog een overzicht. Daarop staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd via de werkgever waar u weggaat. Er is één ding waar u op moet letten. Had u tijdens uw vorige dienstverband een Anw-hiaatpensioenverzekering bij SPW? Dan moet u zich opnieuw bij ons aanmelden voor deze verzekering.

Vanaf het moment dat uw dienstverband met de aangesloten werkgever wordt beëindigd, stopt de opbouw van het pensioen bij SPW. U heeft drie mogelijkheden: 

1. U laat uw pensioen bij ons staan

Als het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd hoger is dan € 497,27 bruto per jaar, dan kunt u het pensioen bij ons laten staan. Als onze financiële situatie het toestaat, zullen we dit pensioen verhogen. Het bestuur neemt hier jaarlijks een besluit over. 

2. U neemt uw pensioen mee (waardeoverdracht) 

U kunt het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd meenemen naar een ander pensioenfonds of verzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. Is het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd lager dan € 497,27 per jaar dan gebeurt dit automatisch als u na 1 januari 2018 uit dienst bent getreden.

3. U zet uw pensioenopbouw vrijwillig voort 

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw pensioenopbouw bij SPW vrijwillig voortzetten.