Eerder stoppen met werken

U kunt volledig stoppen met werken voordat u de pensioenleeftijd bereikt. Dit heeft wel invloed op de hoogte van uw pensioen.

U kunt er ook voor kiezen om ‘in deeltijd met pensioen te gaan’. U gaat dan minder uren werken. Voor de overige uren gaat u met pensioen. U gaat feitelijk minder werken. Lees meer over minder werken.
Als u eerder stopt met werken, moet u rekening houden met het volgende:
  • Uw pensioenuitkering zal lager zijn. U stopt namelijk met pensioen opbouwen zodra u stopt met werken. 
  • Als u volledig stopt met werken, wordt uw dienstverband ook beëindigd. Als u uw pensioen direct daarna laat ingaan, heeft u mogelijk recht op een voorwaardelijk pensioen. Laat u het pensioen niet direct na beëindiging van uw dienstverband ingaan? Dan vervalt uw recht op voorwaardelijk pensioen. Lees meer over voorwaardelijk pensioen
  • U ontvangt niet automatisch uw pensioen. U kunt onder voorwaarden eerder stoppen met werken en uw pensioen eerder laten in gaan. Lees hier meer over eerder met pensioen gaan
  • U krijgt pas AOW op uw AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Bekijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank wanneer u uw AOW-leeftijd bereikt. 
  • U kunt de tijd tot uw pensioenleeftijd overbruggen met spaargeld of een nog lopende levensloopregeling.