Aanvragen verevening

Breng SPW binnen 2 jaar na de formele scheiding op de hoogte van de verdeling van het ouderdomspensioen die u en uw ex-partner hebben gemaakt. Doet u dat niet? Dan is SPW niet verplicht om mee te werken aan de verdeling. SPW keert het volledige pensioen aan u uit. U moet zelf voor de verdeling zorgen.

U en uw ex-partner hebben recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Lees meer over de mogelijkheden

Besluit u het ouderdomspensioen niet met uw ex-partner te verdelen? En wilt u deze afspraak vastleggen? Stuur dan het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding' naar ons op.

Op het formulier staat welke documenten u moet meesturen. Zorg ervoor dat het formulier door u en uw ex-partner is ondertekend.

Stuurt u geen formulier? Dan verdeelt SPW het pensioen niet. Het volledige bedrag wordt dan aan u uitgekeerd.

Wilt u dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen? Dan moet u dit apart vastleggen.