Uw pensioenleeftijd, AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

Van de overheid krijgt u een AOW-uitkering als u de AOW-leeftijd bereikt. Van SPW krijgt u pensioen vanaf de maand waarin u 68 jaar wordt, maar u mag ook eerder of later met pensioen gaan. En dan is er ook nog de 'pensioenrichtleeftijd'. Wat is wat? Wij leggen het u uit.

U krijgt AOW van de overheid zodra u de AOW-leeftijd bereikt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW aan u uit. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.

Bereken uw AOW-leeftijd op de website van de SVB

Let op: U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft. Hierdoor krijgt u mogelijk de eerste maand geen volledige AOW uitbetaald. Bijvoorbeeld omdat u op de 21e jarig bent. 
Uw pensioen bij SPW gaat in per 1e van de maand dat u uw AOW-leeftijd heeft en u dus AOW krijgt. 

De pensioenleeftijd bij SPW is 68 jaar. Dat betekent dat u standaard met pensioen gaat op uw 68e. Maar u kunt uw pensioen ook tegelijkertijd met uw AOW laten ingaan. Uw pensioen bij SPW gaat dan in per de 1e van de maand dat u AOW krijgt. U kunt ook kiezen voor een ander moment. Voor uw AOW-leeftijd. Of na uw AOW-leeftijd.

Eerder met pensioen

Bij SPW kunt u vanaf uw 55e met pensioen. Als u eerder met pensioen gaat dan uw 68e, heeft dat gevolgen voor de hoogte van uw pensioen.

Lees meer over eerder met pensioen gaan.

Later met pensioen

Wilt u juist langer werken? Ook dat kan. U kunt de ingangsdatum van uw pensioen uitstellen tot 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. Als u langer doorwerkt en uw pensioen later laat ingaan, dan krijgt u maandelijks een hoger pensioen. Dat komt doordat wij uw totaal gespaarde pensioenbedrag over een kortere periode uitbetalen. 

Lees meer over later met pensioen gaan.

De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die de overheid gebruikt om te berekenen hoeveel pensioen u binnen de fiscale regels mag opbouwen. Wij noemen dit ook wel de pensioenrekenleeftijd.

Pensioenrichtleeftijd verhoogd

De overheid heeft de pensioenrichtleeftijd in 2018 verhoogd naar 68 jaar. SPW besloot deze richtleeftijd te volgen. Dit betekent dat het mogelijk is om tot uw 68e te blijven werken en via uw werkgever pensioen op te bouwen.
Wat u zelf moet regelen, hangt af van wanneer u met pensioen wilt:
  • Op uw AOW-leeftijd met pensioen: Een half jaar voor uw AOW-leeftijd krijgt u van ons een brief. Daarin staat wat u moet doen als u op uw AOW-leeftijd met pensioen wilt gaan.
  • Op uw 68e met pensioen: Een half jaar voor u 68 jaar wordt, krijgt u van ons nog een brief. Daarin staat wat u moet doen als u op uw 68e met pensioen wilt gaan.
  • Op een andere leeftijd met pensioen: Wilt u op een ander moment met pensioen? Dan moet u zelf uw pensioen bij ons aanvragen.

Dan is uw pensioen omgezet

Vóór 2018 was de pensioenleeftijd bij SPW 67 jaar. En vóór 2014 was dat 65 jaar. We willen niet dat u ineens langer moet doorwerken om hetzelfde pensioen te krijgen. Daarom zijn alle pensioenen in 2014 en 2018 omgezet naar een pensioen op 68 jaar.

Wat betekent ‘omgezet’?

Dat betekent dat uw (voorwaardelijke) pensioenaanspraken in 2014 en 2018 eenmalig zijn verhoogd. De waarde van uw pensioenaanspraken zijn daardoor gelijk gebleven. U verliest geen pensioenaanspraken. 

Let op: De pensioenaanspraken zijn hetzelfde gebleven. Maar doordat belastingregels en rekenrente veranderen, kan het pensioen dat op uw pensioenoverzicht staat afwijken van eerder genoemde bedragen.