Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

Als u arbeidsongeschikt bent en een WIA- of WAO-uitkering krijgt, bouwt u onder voorwaarden pensioen op zonder dat u en uw werkgever daar pensioenpremies voor betalen. SPW betaalt dan (een deel van) de premie voor u. Dit noemen we premievrije deelneming. U kunt ervoor kiezen het overige deel zelf te betalen. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Bekijk onderstaande voorbeelden om te zien of vrijwillige voortzetting mogelijk en nodig is voor u. Wilt u uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten? Dan kunt u dit aanvragen. Neem contact op met de helpdesk  van SPW. Wij kunnen een berekening voor u maken. U ziet dan hoeveel premie u moet betalen en hoeveel pensioen u dan opbouwt. U beslist zelf of u de pensioenopbouw vrijwillig wilt voortzetten of niet.

Let op: u kunt in dit geval zelf geen berekeningen maken van uw pensioen. Aan vrijwillige voortzetting zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Lees meer over vrijwillige voortzetting.

 • U bent voor 50% arbeidsongeschikt verklaard.
 • U werkte 36 uur per week.
 • Uw pensioenopbouw wordt dan voor 50 procent (= 18 uren per week) betaald door SPW.
 • U werkt de 18 uren dat u kunt werken volledig door.
 • De 18 uren dat u nog werkt, betaalt u samen met uw werkgever de pensioenpremies.
 • Uw pensioenopbouw is dus 100% (50% betaald door SPW, 50% betaald door u en uw werkgever). 
 • Conclusie: vrijwillige voortzetting is dus niet nodig en mogelijk.

 • U bent voor 50% arbeidsongeschikt verklaard.
 • U werkte 36 uur per week.
 • Uw pensioenopbouw wordt dan voor 50 procent (= 18 uren per week) betaald door SPW.
 • U werkt 10 uren van de 18 uren dat u nog kunt werken.
 • Uw pensioenopbouw wordt dus voor 28 uren voortgezet (18 uren betaald door SPW en 10 uren betaald door u en uw werkgever).
 • Conclusie: vrijwillige voortzetting is mogelijk voor maximaal 8 uren per week.  Opgeteld zit u dan weer op uw volledige 36 uur premieopbouw.

 • U bent voor 50% arbeidsongeschikt verklaard;
 • U werkte 36 uur per week; 
 • Uw pensioenopbouw wordt dan voor 50 procent (= 18 uren per week) betaald door SPW;
 • U werkt 24 uren per week door (terwijl u dus maar 18 uren mag werken); 
 • Uw pensioenopbouw wordt voor 36 uur voortgezet, dus niet voor 42 uur (18 + 24 uur). U kunt namelijk nooit meer opbouwen dan 100%. 
 • Conclusie: Vrijwillige voorzetting is in deze situatie dus niet nodig en mogelijk.