Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u in de meeste gevallen vanaf het derde ziektejaar een WIA- of WAO-uitkering van de overheid. Als u recht heeft op het arbeidsongeschiktheidspensioen van SPW, dan ontvangt u maandelijks een uitkering. Deze uitkering is een aanvulling op uw WIA- of WAO-uitkering.

De hoogte van de uitkering hangt af van onder andere uw loon en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Wordt u arbeidsongeschikt op het moment dat u pensioen opbouwt bij SPW? Dan heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen als u aan de voorwaarden voldoet. Het arbeidsongeschiktheidspensioen kent drie aanvullingsregelingen. Op het moment dat u (gedeeltelijke) arbeidsongeschikt wordt, controleren wij voor welke aanvullingsregeling u eventueel in aanmerking komt.

Ontvangt u een WIA-uitkering? SPW kent drie soorten aanvullingsregelingen. Of u voor deze regelingen in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie. De drie aanvullingsregelingen zijn:

  • WIA-pluspensioen 
  • WGA-hiaatpensioen 
  • WIA-excedentpensioen 

Lees meer over de aanvullingsregelingen

Ontvangt u een WAO-uitkering? Dan kent SPW de volgende aanvullingsregelingen :

  • Invaliditeitspensioen
  • Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met onze helpdesk.

  • Verlaat u de sector woningcorporaties (en dus ook SPW) en wordt u daarna arbeidsongeschikt? Dan heeft u geen recht meer op het arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • Verlaat u de sector woningcorporaties (en dus ook SPW) en was u tijdens de periode dat u pensioen opbouwde bij SPW arbeidsongeschikt? Dan is het afhankelijk van uw situatie of een aanpassing van de mate van arbeidsongeschiktheid wel of niet wordt gedekt.