Het WIA-excedentpensioen

Is uw pensioengevend salaris voordat u ziek en arbeidsongeschikt werd hoger dan het maximale sv-loon? Dan krijgt u over het salaris boven dit maximum geen WIA-uitkering. Het WIA-excedentpensioen is een aanvulling op deze inkomensdaling.

Wanneer heeft u recht op het WIA-excedentpensioen?

U heeft recht op het WIA-excedentpensioen als: 

  • u voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent
  • en u op uw eerste ziektedag deelnemer aan de SPW pensioenregeling was en u werkte bij een woningcorporatie
  • en uw pensioengevend salaris hoger is dan het maximale sv-loon. U krijgt over het salaris boven dit bedrag geen WIA-uitkering. Deze inkomensdaling wordt misschien wel aangevuld met het WIA-excedentpensioen van SPW.

Het maximale sv-loon is vanaf 1 januari 2024 vastgesteld op €71.628,00.

Wat is de hoogte van het WIA-excedentpensioen?

Het WIA-excedentpensioen is 75% van uw salaris boven het maximale sv-loon. Bent u voor een deel arbeidsongeschikt? Dan berekenen we de aanvulling naar rato.

Wanneer heeft u geen recht meer op het WIA-excedentpensioen?

Het WIA-excedentpensioen stopt als u geen WIA-uitkering meer krijgt. Of als u 68 jaar oud wordt of de eerdere AOW-leeftijd bereikt. Of als u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt.

Hoe vraagt u het WIA-excedentpensioen?

Vul het aanvraagformulier helemaal in. En onderteken het formulier. Stuur het per e-mail of per post naar ons op.