Het WGA-hiaatpensioen

Het WGA-hiaatpensioen is een aanvulling vanwege de inkomensdaling die ontstaat als u een WGA-vervolguitkering van UWV krijgt. 

U krijgt WGA-vervolguitkering als u:

  • niet meer in aanmerking komt voor een loongerelateerde uitkering;
  • vanwege uw arbeidsongeschiktheid 20 tot 65% van uw oude loon kunt verdienen;
  • maar minder dan de helft verdient, dan wat u volgens de arbeidsdeskundige van UWV kunt verdienen. 

Wanneer heeft u recht op het WGA-hiaatpensioen?

U heeft recht op het WGA-hiaatpensioen als: 

  • u op uw eerste ziektedag deelnemer was bij SPW;
  • de eerste ziektedag plaatsvond op of na 1 januari 2014;
  • u ten minste 35% arbeidsongeschikt bent;
  • u een WGA-vervolguitkering van UWV krijgt.

Wat is de hoogte van het WGA-hiaatpensioen?

De WGA-vervolguitkering van UWV is een bepaald percentage van het minimumloon. Dit noemen wij ‘het uitkeringspercentage’. Het uitkeringspercentage wordt door UWV bepaald aan de hand van uw mate van arbeidsongeschiktheid.

Voor het berekenen van de hoogte van het WGA-hiaatpensioen kijken wij eerst naar uw maandloon. Hierop brengen wij het minimumloon in mindering. Het bedrag dat hieruit komt vermenigvuldigen wij met het voor u geldende uitkeringspercentage.

Wanneer heeft u geen recht meer op het WGA-hiaatpensioen?

Het WGA-hiaatpensioen stopt als:

  • u geen WGA-vervolguitkering meer krijgt; of
  • als u 68 jaar oud wordt of de eerdere AOW-leeftijd bereikt; of
  • als u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bentwordt.

Hoe vraagt u het WGA-hiaatpensioen aan?

Vul het aanvraagformulier helemaal in. En onderteken het formulier. Stuur het

per e-mail of per post naar ons op.