Pensioen uitruilen

Het uitruilen van pensioen betekent het omzetten van het partnerpensioen in extra flexpensioen of andersom.

U bouwt naast flexpensioen (uw ouderdomspensioen) ook partnerpensioen op. Dat is pensioen dat uw partner krijgt wanneer u overlijdt. Het partnerpensioen vangt het wegvallen van uw inkomen voor een deel op.

Ontdek uw pensioenmogelijkheden

U kunt in Mijn SPW uw pensioen op verschillende momenten berekenen. Lees meer. 
Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat beide partners inkomen hebben binnen een gezin. Het kan zijn dat uw partner voldoende inkomsten heeft. Dan is er na uw overlijden misschien geen behoefte aan partnerpensioen. U kunt dan het partnerpensioen omzetten in extra flexpensioen.

Andersom kan natuurlijk ook: u heeft juist meer behoefte aan extra partnerpensioen, omdat uw partner anders te weinig inkomsten heeft als u overlijdt.

De mogelijkheden zijn:

  1. partnerpensioen uitruilen in extra flexpensioen
  2. een deel van uw flexpensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen

Er wordt bij uitruil rekening gehouden met de fiscale grenzen.

U kunt een deel van uw partnerpensioen uitruilen voor een hoger flexpensioen. Dit kan als u volledig of gedeeltelijk met pensioen gaat. Gaat u bijvoorbeeld voor 40% met pensioen? Dan kunt u maximaal 40% van uw partnerpensioen omzetten in flexpensioen. De hoogte van het partnerpensioen mag door de uitruil niet onder de afkoopgrens komen. Bereken uw mogelijkheden op Mijn SPW.

Wanneer u kiest voor het uitruilen van partnerpensioen voor flexpensioen, krijgt uw partner minder of geen partnerpensioen wanneer u overlijdt. Daarom moet uw partner officieel toestemming geven. 

U kunt ook een deel van uw flexpensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen. Het partnerpensioen mag na uitruil niet hoger zijn dan het flexpensioen dat na de uitruil overblijft. Dit is inclusief eventueel bijzonder partnerpensioen.
De keuze voor uitruil maakt u rond het moment dat u met pensioen gaat. U kunt uw beslissing later niet meer terugdraaien.
U moet de uitruil ten minste 2 maanden vóór uw pensioendatum aanvragen. Dit kan via Mijn SPW.
Chat met SPW