Eerder met pensioen, wat moet u doen?

Bij SPW gaat uw flexpensioen (zo noemen we bij SPW het ouderdomspensioen) in op het moment dat u 68 jaar wordt. Dit is uw pensioenleeftijd. Maar u kunt uw flexpensioen ook eerder in laten gaan. Hoeveel eerder hangt af van uw persoonlijke situatie en uw wensen. Wilt u weten of u eerder met pensioen kan gaan? Dan vertellen wij in 3 stappen hoe u daar achter kan komen!

Stap 1: Ga naar Mijn SPW

In Mijn SPW kunt u berekenen wat de invloed is van eerder met pensioen gaan voor uw pensioenbedrag. U logt in met uw DigiD en u kiest vervolgens voor 'Overzicht en Inzicht'. Met deze tool berekent u eenvoudig uw pensioenmogelijkheden en ziet u direct de gevolgen van uw keuzes.

Meer weten? Bekijk de video.

Stap 2: Doorloop de stappen van de 'Plan en vraag aan'-tool

Kiest u ervoor om pensioen zelf samen te stellen (of u wilt één van de scenario’s aanpassen naar uw situatie)? Dan doorloopt u een aantal stappen. Hierin kunt u zelf aangeven wat uw wensen zijn. Bijvoorbeeld gedeeltelijk met pensioen gaan of uw pensioenleeftijd aanpassen.

Ook bij de keuzehulp maakt u stap voor stap deze pensioenkeuzes. Daarnaast kunt u aangeven wat uw verwachte uitgaven en overige inkomsten voor later zijn, van uzelf en uw eventuele partner.

Het doorlopen van deze stappen wijst zich vanzelf. Lukt het even niet? Dan staat er vaak extra uitleg bij. Of u neemt gewoon contact met ons op.

Stap 3: Bekijk uw vrijblijvende pensioenvoorstel

Bent u klaar met het invullen van de tool? Dan ziet u een pensioenvoorstel op basis van uw keuzes. Dit is nog niet definitief. Staat er toch iets in dat u wilt veranderen? Dan kunt u dat aanpassen in Mijn SPW.

U kunt uw pensioenvoorstel direct accepteren, of u kunt de verschillende keuzemogelijkheden nog eens rustig doornemen.

Of u eerder met pensioen kunt gaan, hangt af van een aantal factoren zoals:

 • hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd;
 • hoeveel u extra heeft bijgespaard;
 • of u andere inkomsten heeft naast uw pensioen;
 • hoeveel geld u nodig heeft om van te leven.

De uitkomst zal voor iedereen verschillend zijn. Verder is het goed om te weten dat u in de meeste gevallen kan blijven doorwerken als u met pensioen bent gegaan. En dat u geen pensioen meer opbouwt zodra u uw flexpensioen volledig laat ingaan.

Let op: zorg ervoor dat u voldoende inkomen heeft, voordat u met pensioen gaat. En krijgt u een WW-uitkering? Dan kan eerder met pensioen gaan gevolgen hebben voor de hoogte van uw WW-uitkering.

Gaat u eerder dan op 68-jarige leeftijd met pensioen? Dan wordt uw flexpensioenbedrag lager, doordat u eerder (dan op 68-jarige leeftijd) stopt met het opbouwen van pensioen. En wij moeten uw flexpensioen over een langere periode uitbetalen.

In Mijn SPW kunt u berekenen wat de invloed is van eerder met pensioen gaan voor uw pensioenbedrag.

U mag uw flexpensioen eerder in laten gaan, maar er zijn wel een aantal regels:

 • De vroegst mogelijke pensioenleeftijd is bij SPW 55 jaar.
 • Het vervroegen van uw flexpensioen mag niet leiden tot een jaarlijks pensioen onder de afkoopgrens
 • Gaat u eerder dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan mag u niet naast uw pensioen blijven doorwerken. SPW zal dan aan u vragen om te verklaren dat u niet meer zal werken voor het deel dat u met pensioen gaat. En ook dat u niet van plan bent om weer te gaan werken.

Wilt u voor uw 68e minder gaan werken? Dan zijn er, naast eerder (volledig) met pensioen gaan, meer mogelijkheden. Of u hiervan gebruik kunt maken hangt af van uw persoonlijke situatie.

 1. Deels met pensioen, deels werken
  Het is ook mogelijk om voor een deel met pensioen te gaan. En daarnaast gedeeltelijk te blijven werken. Voor het deel dat u nog werkt, blijft u pensioen opbouwen. Dit noemen wij deeltijdpensioen. Hierbij gaat u in maximaal 3 stappen van 100% werken naar 100% pensioen. Bereken de mogelijkheden in Mijn SPW.
 2. Demotieregeling
  Bent u 58 jaar of ouder? En wilt u minder gaan werken zonder gevolgen voor uw pensioenopbouw? Dan is de demotieregeling mogelijk interessant. Dit is een speciale regeling waarbij u minder uren gaat werken of naar een lichtere functie gaat, maar wel volledig pensioen blijft opbouwen. U bespreekt de mogelijkheden en voorwaarden met uw werkgever. En als u bij uw werkgever gebruik kunt maken van de demotieregeling? Dan maakt u samen met uw werkgever afspraken over wie het verschil tussen de nieuwe en de oude premie betaalt.
 3. Demotieregeling in combinatie met deeltijdpensioen
  U kunt niet kiezen voor de demotieregeling als u in deeltijd met pensioen gaat.
 4. Generatiepact
  Wilt u minder gaan werken, zonder gevolgen voor uw pensioenopbouw? Dat kan met het zogenaamde 'generatiepact'. Het generatiepact is een regeling vanuit de cao Woondiensten. Een van de mogelijkheden is de ‘80-90-100 regeling’. Dit betekent dat u 80% werkt, 90% loon krijgt en 100% pensioen opbouwt. Uw dienstverband blijft onveranderd. Voor het aantal uren dat u minder gaat werken krijgt u buitengewoon verlof. Een belangrijk verschil met de demotieregeling is dat u binnen het generatiepact loon krijgt uitbetaald over meer uren dan dat u werkt. 
 5. Generatiepact in combinatie met deeltijdpensioen 
  U kunt het generatiepact ook inzetten in combinatie met deeltijdpensioen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om, als u gebruik maakt van de 80-90-100-regeling, minder dan 80% te werken. In Mijn SPW kunt u berekenen wat deeltijdpensioen betekent voor de hoogte van uw pensioenbedrag. 
Chat met SPW