Meer plastic hoogwaardig recyclen

Slimme sensortechniek als wapen tegen plasticsoep en CO2

Een heel groot deel van al het zwerfvuil in de oceaan bestaat uit plastic. Het World Economic Forum voorspelt dat, als we doorgaan met vervuilen zoals we nu doen, er in 2050 in gewicht meer plastic in zee zal zijn dan vis. Dit heeft niet alleen desastreuze gevolgen voor het oceaanleven, maar ook voor onze voedselvoorziening en de hoeveelheid microplastics die wij binnenkrijgen. TOMRA, een bedrijf waarin SPW al een aantal jaren belegt, helpt dit probleem bij de bron aan te pakken.

De meeste effectieve manier om zwerfvuil in de oceaan te voorkomen? Ervoor zorgen dat het überhaupt niet in de oceaan komt. Dat klinkt eenvoudig, maar in werkelijkheid is dit nou juist het probleem. Plastic zwerfvuil ontstaat op veel manieren. Met circa 40% is het zogeheten plastic voor eenmalig gebruik de grootste boosdoener. Denk hierbij aan tasjes, verpakkingen, flessen, bakjes, etc. 

Veel van het afval op het land, eindigt uiteindelijk in zee. Mensen hergebruiken veel producten niet of gooien het op straat. Voor het plastic dat wel wordt ingezameld, is vervolgens het recyclingproces vaak niet optimaal waardoor veel grondstoffen verloren gaan. TOMRA heeft innovatieve oplossingen om dit te verbeteren.

TOMRA: niet breed bekend in naam, wel in gebruik

Wie wel eens flessen terugbrengt in de supermarkt, heeft waarschijnlijk – onbewust - al eens kennis gemaakt met TOMRA. Dit Noorse bedrijf is namelijk wereldleider in emballage-automaten voor onder andere statiegeldflessen. Daarnaast is ze een van ‘s werelds meest geavanceerde aanbieders van sorteersystemen voor o.a. de voedingsmiddelen-, en recycling-industrie en levert ze oplossingen voor materiaalterugwinning. 

Wat TOMRA onderscheidt van sectorgenoten? De unieke sensortechniek.

Het probleem aanpakken bij de bron

En het is dankzij deze innovatieve sensortechniek dat TOMRA een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van plastic afval. Ze richten zich daarbij op 2 punten: recyclen makkelijker maken voor de consument én het optimaliseren van het recyclingproces.

Inzameling verhogen bij consument

De eerste uitdaging is te zorgen dat consumenten meer recyclen. Overheden helpen hierbij met strengere regels zoals recent de Nederlandse statiegeldplicht voor kleine plastic flessen of straks het statiegeld op blik. Een maatregel die Duitsland, Finland, Noorwegen en Denemarken al hebben genomen en die in Nederland ingaat vanaf 2023.

Met de slimme technologie maakt TOMRA het vervolgens ook makkelijker, en daarmee laagdrempeliger, om daadwerkelijk te gaan inleveren. Bijvoorbeeld met machines waar je in één keer een zak met wel 100 blikjes tegelijk in de invoeropening kan werpen. Je hoeft alleen maar het luik van de automaat te openen en het luik te sluiten. De automaat begint direct met tellen, sorteren en compacter maken van de verpakkingen. Daarna wordt een bonnetje uitgegeven.

De opbrengst uit recyclebare materialen zo hoog mogelijk maken

Eenmaal ingezameld, moeten de grondstoffen efficiënt worden gescheiden. Geavanceerde technologie in afvalverwerkingscentra kan verschillende soorten afval nauwkeurig sorteren. Hierdoor kunnen de verschillende plastics ook hergebruikt worden op hetzelfde kwaliteitsniveau. Gemengd plastic eindigt vaak in laagwaardigere toepassingen (‘downcycling’): En omdat bijvoorbeeld Nederland regelmatig overschotten heeft van dit laagwaardige materiaal, eindigt dit plastic soms zelfs in de verbrandingsoven. De sensorgebaseerde technologie van TOMRA speelt een sleutelrol bij het optimaliseren van dit proces om de opbrengsten van recycling te verhogen.

Is dit een belegging voor een goed pensioen?

Het antwoord op deze vraag komt van Herman Kleeven en Geert Jan Hoppers van onze uitvoerder APG. ‘TOMRA speelt goed in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de verhoogde aandacht voor hergebruik van grondstoffen en statiegeld op kleine flesjes en blik. We zien dit dan ook terug in hun financiële prestaties’.

Geert-Jan: ‘TOMRA is beursgenoteerd. De koers van het aandeel steeg de afgelopen vijf jaar van 91 (10,01 euro, red.) Noorse Kronen naar 595 (59,55 euro, red.) Noorse Kronen. Dat is een stijging van bijna 495% procent. Ter vergelijking: de AEX-index steeg in diezelfde periode met 83% procent. De omzet groeiden de afgelopen 5 jaar met 61 procent en de winst met 58 procent.’

…en een leefbare wereld?

Herman: ‘Door de emballage-apparaten van TOMRA worden jaarlijks 40 miljard drinkverpakkingen verzameld en hergebruikt. Door deze en andere toepassingen levert deze onderneming een belangrijke bijdrage aan de aanpak van het plasticsoep-probleem. Ook wordt hiermee jaarlijks 4 miljoen ton CO2-uitstoot voorkomen die het gevolg zou zijn van de productie van nieuwe plastic flessen.’


Disclaimer

Met dit artikel willen we deelnemers van SPW informeren over onze verantwoorde beleggingen. De inhoud van dit artikel dient op geen enkele wijze te worden gezien als een aanbod tot (beleggings)dienstverlening, noch als beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, direct of indirect. 

De informatie zoals opgenomen in dit artikel is actueel per de datum van het verschijnen ervan, tenzij anders aangegeven. Voor het actueel zijn van de informatie na deze datum, staat SPW of haar gelieerde vennootschappen niet in. SPW of haar gelieerde vennootschappen, is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten op basis van de in dit artikel verstrekte informatie. Op de inhoud van deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.