Lenen aan corporaties houdt huurwoning bereikbaar

Investeren in leefbare steden en wijken

Een betaalbare woning. Kom daar maar eens om in deze tijd. Wie met een bescheiden inkomen een huurwoning zoekt, moet vaak jaren wachten. Zeker in de grote steden. Om iets aan het tekort aan betaalbare huurwoningen te doen, willen woningbouwcorporaties graag bouwen. Met leningen helpt SPW corporaties de bouw van woningen te realiseren. En woningen te verduurzamen.

Naast beschikbaarheid en betaalbaarheid, is ook duurzaamheid een belangrijk thema in de woningmarkt. De overheid vraagt van corporaties niet alleen om voldoende betaalbare woningen, maar ook om woningen te verduurzamen én te investeren in de leefbaarheid van wijken. Daar zijn de komende jaren miljarden voor nodig.

Betaalbaar wonen

'De kerntaak van de woningcorporaties is het bouwen en verhuren van woningen voor mensen met een minder grote beurs', zegt duurzaamheidsspecialist Willem Hettinga. ‘Zonder betaalbare huurwoningen is er in de grote steden minder plek voor bijvoorbeeld leraren, agenten en verpleegkundigen.Terwijl die juist hard nodig zijn voor een leefbare stad.’ SPW wil graag bijdragen aan een stad die plaats biedt aan iedereen.

Leningen om te bouwen

De Nederlandse woningcorporaties beheren circa 2,1 miljoen sociale huurwoningen, ruim een kwart van de totale Nederlandse woningvoorraad. SPW belegt onder andere in sociale obligaties van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Zij verstrekken daarmee op hun beurt leningen aan woningcorporaties voor de bouw van nieuwe huurwoningen, investeringen in wijkvoorzieningen en het verduurzamen van woningen.

Nieuwe financiers

In 2019 stond SPW, via haar pensioenuitvoerder APG, bovendien mede aan de wieg van LIST Amsterdam. Dit is een besloten online veilingplatform voor gestandaardiseerde leningen aan woningcorporaties.' Via dit platform kan geld geleend worden aan Nederlandse corporaties. 

‘De komst van nieuwe financiers maakt het voor corporaties makkelijker om geld aan te trekken voor investeringen', zegt Hans van Westrienen, die namens onze vermogensbeheerder bij dit initiatief is betrokken. Inmiddels heeft SPW via het platform  vier leningen ter waarde van ruim € 32 miljoen verstrekt aan Nederlandse woningcorporaties . SPW draagt hiermee bij aan wat voor veel deelnemers belangrijk is; betaalbaar wonen. De belegging levert bovendien een stabiel en langjarig rendement op.'

Win-win

Het platform zorgt voor een win-win situatie. Woningcorporaties kunnen eenvoudiger en goedkoper een financiering aantrekken dan via de reguliere financiële markt. Tegelijkertijd kan APG langlopende leningen verstrekken, die een betrouwbaar en hoger rendement opleveren dan bijvoorbeeld staatsobligaties. 

Leningen aan woningcorporaties voor het uitvoeren van hun publieke taak - zoals het bouwen van sociale huurwoningen - worden via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gegarandeerd door de staat. De rente ligt iets hoger dan op Nederlandse staatsobligaties. Van Westrienen: 'Zo kan het pensioenfonds tegen een vergelijkbaar risico een hoger rendement realiseren en helpen we tegelijk de woningcorporaties.'

Duurzaam ontwikkelingsdoel

De obligaties en directe leningen voor financiering van woningcorporaties dragen bij aan gemeenschappen en steden die plek en kansen bieden aan iedereen. Dat is een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties in 2015 hebben opgesteld. Beleggingen die aan deze doelen bijdragen, noemen we gelden daarom als Sustainable Development Investments (SDI’s)


Disclaimer

Met dit artikel willen we deelnemers van SPW informeren over onze verantwoorde beleggingen. De inhoud van dit artikel dient op geen enkele wijze te worden gezien als een aanbod tot (beleggings)dienstverlening, noch als beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, direct of indirect. 

De informatie zoals opgenomen in dit artikel is actueel per de datum van het verschijnen ervan, tenzij anders aangegeven. Voor het actueel zijn van de informatie na deze datum, staat SPW of haar gelieerde vennootschappen niet in. SPW of haar gelieerde vennootschappen, is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten op basis van de in dit artikel verstrekte informatie. Op de inhoud van deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.