Insluiten

Gericht en bewust investeren

We willen graag beleggen in bedrijven, overheden, vastgoed, fondsen en andere investeringen die verantwoord omgaan met milieu, mensenrechten en zorgvuldig worden bestuurd.

Om dat te kunnen beoordelen hebben we criteria opgesteld waar bedrijven aan moeten voldoen. Alle bedrijven in onze aandelen- en obligatieportefeuilles beoordelen we aan de hand van deze factoren. 

Zo kunnen we gericht kiezen voor bedrijven die al voldoen aan onze criteria óf aan onze criteria kunnen gaan voldoen (via engagement). Dit noemen we het insluitingsbeleid.

We investeren enkel in bedrijven die aan onze eisen (kunnen) voldoen

Vanaf 2020 beleggen we alleen nog in bedrijven die aan onze criteria voldoen (koplopers) of bedrijven waarvan wij verbetering verwachten (beloften). De komende jaren brengen we onze criteria nog meer in lijn met internationale standaarden op het gebied van due-diligence én in lijn met onze vier centrale thema’s; klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten en goed ondernemingsbestuur.

Alle bedrijven in onze portefeuille zullen we vervolgens ook op deze aanvullende criteria beoordelen. Van de bedrijven die we - via ‘engagement‘ – niet tot verbetering hebben kunnen aanzetten, willen we sneller afscheid nemen. We hanteren daarin de werkwijze zoals voorgeschreven door de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UNGP’s.

Bekijk het overzicht

Benieuwd waarin we op dit moment beleggen? Bekijk het laatste overzicht van onze aandelenportefeuille of het overzicht van de staats- en bedrijfsobligaties. 

We beleggen bewust in duurzame ontwikkeling

We zoeken actief naar beleggingen die bijdragen aan een duurzame wereld. Door te beleggen in bedrijven die met hun producten en diensten bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN vergroten we onze positieve impact.

Alle landen aangesloten bij de Verenigde Naties hebben afspraken gemaakt om van de wereld een betere plek te maken. Aan deze afspraken zijn concrete doelstellingen gekoppeld die gericht zijn op 2030. De afspraken zijn onderverdeeld in 17 thema's die ook bekend staan als: 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen' (in het Engels: ‘Sustainable Development Goals’ – SDG’s).

Deze beleggingen moeten, net als alle andere beleggingen, voldoen aan onze eisen voor rendement, risico, kosten en duurzaamheid. Wij verwachten dat het behalen van de SDG’s de wereldwijde economie en onze beleggingsportefeuille stabieler en weerbaarder maakt. Ook kan het bijdragen aan de doelen voor bedrijven en beleggers nieuwe beleggingsmogelijkheden opleveren.

SPW belegt bewust in bedrijven die met hun producten en diensten bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het gaat dan om bijvoorbeeld betaalbare en duurzame energie, duurzame steden en gemeenschappen, en oplossingen voor klimaatverandering.