SPW draagt bij aan gelijke kansen voor vrouwen

Belegging in obligatie voor leningen aan vrouwen in opkomende landen


Voor veel vrouwen is het lastiger dan voor mannen om financieel op eigen benen te staan. Vooral in veel opkomende landen is de kansenongelijkheid groot. SPW belegt in een obligatie waarmee vrouwen gemakkelijker een lening kunnen ontvangen. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld een eigen zaak te starten.

We beleggen in een obligatie die is uitgegeven door Impact Investment Exchange (IIX). Met de opbrengst van de obligatie – € ruim 90 miljoen – financiert IIX projecten en bedrijven die gericht zijn op de financiële zelfredzaamheid van vrouwen en meisjes in vijf landen: India, Cambodja, Indonesië, Vietnam en Kenia. In totaal worden hier 800.000 vrouwen ondersteund. 

Financieel zelfredzaam worden

Bedrijven en projecten die met deze obligatie worden gefinancierd richten zich op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ‘Gelijkheid voor vrouwen’ en ‘Klimaatactie’. Deze doelen zijn in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties en richten zich op een betere en duurzame wereld.

Een voorbeeld van een bedrijf dat mogelijk via de opbrengst van de obligatie zal worden gefinancierd is een Indiase financiële dienstverlener. Het bedrijf verstrekt microkredieten (kleine leningen) aan klanten in achtergestelde gebieden. Van de klanten is 95% vrouw. Microkredieten ondersteunen bij het starten van een onderneming en helpen vrouwen zo financieel zelfredzaam te worden.

Sociaal oogmerk

Bij obligaties kopen beleggers een ‘schuldbewijs’ van de uitgever, in dit geval IIX. SPW ontvangt dan rente. Vooraf moet duidelijk zijn waaraan de opbrengst wordt besteed. Ook moet de uitgever jaarlijks rapporteren over de uitgaven en wat daarmee is bereikt. We spreken dan van een obligatie met een groen of sociaal oogmerk.

Disclaimer
Met dit artikel willen we deelnemers van SPW informeren over onze verantwoorde beleggingen. De inhoud van dit artikel dient op geen enkele wijze te worden gezien als een aanbod tot (beleggings)dienstverlening, noch als beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, direct of indirect. 

De informatie zoals opgenomen in dit artikel is actueel per de datum van het verschijnen ervan, tenzij anders aangegeven. Voor het actueel zijn van de informatie na deze datum, staat SPW of haar gelieerde vennootschappen niet in. SPW of haar gelieerde vennootschappen, is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten op basis van de in dit artikel verstrekte informatie. Op de inhoud van deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.