Verwarmen en koelen met water uit de gracht

Oppervlaktewater als energiebron

Zomers warmte uit oppervlaktewater halen om deze ‘s winters pas weer te gebruiken. En de winterkou uit datzelfde water opslaan om zomers mee te koelen. Dat is het idee achter een Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)-installatie. Watertechnologiebedrijf Xylem ontwikkelde een kant en klare TEO-oplossing, waarmee deze duurzame techniek relatief eenvoudig kan worden toegepast. SPW is een van de investeerders.

Xylem is wereldwijd een toonaangevend bedrijf op het gebied van watertechnologie. Het biedt oplossingen voor het verzamelen, transporteren, behandelen en hergebruiken van water. 

Ze omschrijft haar TEO-vondst zelf als een opengewerkte container, waarin alle benodigde pompen, filters en warmtewisselaars zijn samengebracht. Via zo’n warmtewisselaar wordt 's zomers warmte onttrokken aan bijvoorbeeld een nabijgelegen rivier of kanaal. Die warmte wordt opgeslagen in de warme bron van een warmte-koudeopslag (WKO). In de winter kunnen hiermee gebouwen worden verwarmd. ‘s Winters levert het systeem juist koude, aan de koude bron van de WKO, waarmee in de zomer gebouwen kunnen worden gekoeld. 

Een TEO-installatie met WKO is een relatief goedkoop systeem van hernieuwbare energie. Bijkomend voordeel van een TEO-systeem is dat het de waterkwaliteit verbetert, omdat het water 's zomers minder warm wordt.

Innovatief systeem

TEO is geen op zichzelf staand product. Het is een aanvulling op traditionele warmte- en koude opslagsystemen (WKO), waarmee energieneutraal verwarmen en koelen binnen handbereik komt. Het innovatieve van de installatie van Xylem is dat het een ‘kant-en-klaar’ TEO-systeem is, in plaats van een systeem dat per project ontwikkeld moet worden.

Bijdragen aan de energietransitie

De belangrijkste voorwaarde voor TEO is schaalgrootte. Denk aan woonwijken, kantoren, fabrieksgebouwen, zwembaden en sportcomplexen. Volgens Xylem liggen juist in Nederland veel kansen. Er is nogal wat oppervlaktewater in ons land. En door ons klimaat hebben we zowel behoefte aan warmte als - in toenemende mate - aan koude. 

Uit onderzoek in opdracht van de Unie van Waterschappen blijkt dat TEO in 12% van de warmtevraag en zelfs 54% van de koudevraag in Nederland zou kunnen voorzien. Volgens Xylem kan TEO dan ook, naast zon- en windenergie, een grote bijdrage leveren aan de energietransitie.

Meer rendement, lagere lasten

Op dit moment is het nog niet een heel veelgebruikte bron van duurzame energie, maar de aandacht ervoor neemt wel sterk toe. In Wageningen haalt het door Xylem ontwikkelde energiesysteem ‘s zomers al warmte uit de stadsgracht, die in de winter wordt gebruikt om een zorgcentrum te verwarmen. Resultaat: 25% meer rendement dan met een traditionele WKO. Het zorgcentrum bespaart zo fors op de energierekening én verkleint de CO2-voetafdruk met ruim 200 ton per jaar. En in Amsterdam wordt een wijk van 2.500 woningen in de zomer gekoeld met water uit het IJ, door middel van TEO in combinatie met een WKO-systeem.

Ambitieuze doelen

De duurzame doelstellingen van Xylem zijn ambitieus: in 2025 moet, met geavanceerde technieken, 16,5 miljard m3 water worden bespaard. En voorkomen worden dat 7 miljard m3 vervuild water in het milieu terecht komt. Ook wil het bedrijf minstens 20 miljoen mensen in kwetsbare omstandigheden toegang bieden tot schoon water. Daarnaast kijkt Xylem hoe de eigen bedrijfsvoering duurzamer kan; in 2025 moeten alle grote bedrijfsinstallaties op 100% hernieuwbare energie draaien en alleen nog gerecycled water gebruiken.

Duurzame belegging

De belegging van SPW in Xylem geldt als Sustainable Development Investment (SDI); een belegging die bijdraagt aan het realiseren van de door de Verenigde Naties opgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen. ‘Schoon water en sanitair’ is een van die doelen.    


Disclaimer

Met dit artikel willen we deelnemers van SPW informeren over onze verantwoorde beleggingen. De inhoud van dit artikel dient op geen enkele wijze te worden gezien als een aanbod tot (beleggings)dienstverlening, noch als beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, direct of indirect. 

De informatie zoals opgenomen in dit artikel is actueel per de datum van het verschijnen ervan, tenzij anders aangegeven. Voor het actueel zijn van de informatie na deze datum, staat SPW of haar gelieerde vennootschappen niet in. SPW of haar gelieerde vennootschappen, is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten op basis van de in dit artikel verstrekte informatie. Op de inhoud van deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.