Plantaardig plastic uit de polder

Plastic uit suikers en bio-afval

Plastic. We gebruiken het veel. Bijvoorbeeld voor flessen en verpakkingen. Plastic waar nu aardolie als grondstof voor wordt gebruikt. En dat soms na gebruik nog vele jaren in het milieu zwerft. Het Nederlandse bedrijf Avantium pakt deze problemen bij de basis aan. Zij maakt plastic niet meer uit aardolie, maar met plantaardige suikers, zoals glucose en fructose. SPW investeert in het vergroenen van plastic.

Honderden experimenten tegelijk

Avantium, ooit onderdeel van Shell, is van huis uit een onderzoekslaboratorium voor chemiereuzen. Dankzij jarenlange ervaring, uitgebreide faciliteiten en de inzet van robots, kan het bedrijf honderden experimenten tegelijkertijd doen. Daardoor verloopt onderzoek hier relatief snel en kunnen klanten nieuwe chemische producten eerder op de markt brengen.

Eigen producten

Zo’n 15 jaar geleden besloot Avantium, naast opdrachten voor klanten, ook eigen experimenten te doen. ’Eigen producten ontwikkelen stond altijd op onze wensenlijst, maar dan wel producten die niet met die van onze klanten concurreerden’ , aldus CEO Tom van Aken. ‘Zo kwamen we al snel uit op plantaardige plastic. Een fantastisch product, waar grote chemiebedrijven destijds nog niet in geïnteresseerd waren.’

Volledig groen plastic

Inmiddels heeft Avantium, onder de naam PEF, een volledig ‘groen’ plastic ontwikkeld. Aardolie als grondstof is hierin vervangen door suikers. Van Aken: ‘PEF heeft niet alleen een duurzame footprint maar ook superieure eigenschappen en breekt veel sneller af dan conventionele plastics. Een gewone PET-fles doet er ruim 500 jaar over om te vergaan, een PEF-fles is al na 1 jaar onder composteerbare omstandigheden verdwenen.’

Nog even geduld

De supermarktschappen staan nog niet vol met PEF-flessen. Van Aken: ‘Gewoon plastic heeft een voorsprong van ruim 50 jaar. Voor PEF is een volledig nieuwe productieketen nodig; productie, distributie, fabrikanten en toeleveranciers. Al die schakels moeten ingericht worden en op elkaar aansluiten.

Ze moeten klaar zijn om het plastic efficiënt en in grote aantallen te leveren. Kunnen we het eenmaal op grote schaal produceren, dan daalt de prijs. Daarmee wordt het niet alleen interessant voor de voorhoede die PEF voor hoogwaardige producten gebruikt, maar ook voor de grote groep daarachter.’

Met de bouw van een eerste commerciële fabriek zet Avantium weer een volgende stap. De doorbraak voor het grote publiek laat dus nog even op zich wachten. Van Aken verwacht dat vanaf 2024 de eerste PEF-flesjes in de supermarkt te vinden zijn.

Grote voorsprong

Avantium kan wereldwijd een grote rol spelen bij de ontwikkeling van groene plastics. Van Aken: ‘In Nederland is van oudsher veel chemiekennis. Bovendien heeft de Europese Unie jaren geleden ingezet op een verduurzaming van de chemiesector en het aanpakken van de ‘plastic soep’. Daardoor hebben we nu een flinke voorsprong.’

Volledig hergebruik

De grondstoffen voor PEF haalt Avantium vooralsnog uit plantaardig materiaal uit de voedingssector, zoals fructose siroop uit graan. Hoewel het maar om een klein percentage gaat van de wereldwijde voedselproductie, wil het bedrijf toch liever de overblijfselen van planten gebruiken die anders in de verbrandingsoven belanden. Van Aken: ‘In onze bioraffinaderiji in Delfzijl halen we al suikers uit bosbouwafval zoals houtsnippers. Het ultieme doel is PEF geheel uit uit bosbouw- of landbouwafval, en volledig herbruikbaar, te maken.’

Vetrouwen van een langetermijnbelegger

Zover is het nog niet. Al het onderzoek en het aan elkaar smeden van de keten van grondstoffen, productie en logistiek kosten veel tijd en geld. De bouw van een nieuwe fabriek voor het groene plastic is een belangrijke volgende stap. Afgelopen april ging de eerste paal de grond in op Chemie Park Delfzijl. Het is de bedoeling dat de bouw eind 2023 is voltooid, zodat de PEF vanaf 2024 op de markt kan komen.

Van Aken is blij met aandeelhouders als SPW. ‘Niet alleen omdat ze een deel van het kapitaal hebben geleverd, dat we zo hard nodig hebben om te kunnen groeien, maar ook om wie ze zijn: een investeerder die naar de lange termijn kijkt.’


Disclaimer

Met dit artikel willen we deelnemers van SPW informeren over onze verantwoorde beleggingen. De inhoud van dit artikel dient op geen enkele wijze te worden gezien als een aanbod tot (beleggings)dienstverlening, noch als beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, direct of indirect. 

De informatie zoals opgenomen in dit artikel is actueel per de datum van het verschijnen ervan, tenzij anders aangegeven. Voor het actueel zijn van de informatie na deze datum, staat SPW of haar gelieerde vennootschappen niet in. SPW of haar gelieerde vennootschappen, is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten op basis van de in dit artikel verstrekte informatie. Op de inhoud van deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.