Gevolgen nieuwe cao woondiensten voor uw pensioenopbouw

15 februari 2024

De organisaties voor werkgevers en werknemers (Aedes, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie) hebben op 1 februari een cao-akkoord bereikt. De belangrijkste uitkomst is dat u als werknemer per 1 januari 2024 een loonsverhoging krijgt van 10%. Deze nieuwe cao woondiensten geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2024 tot 1 april 2025.

Deze aanpassing van de lonen telt op basis van het pensioenreglement niet met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 mee voor de pensioenopbouw als deel van het salaris waar u pensioen over opbouwt (pensioengevend salaris).

Dit betekent de 10% loonsverhoging voor uw pensioenopbouw als werknemer

Per wanneer deze loonsverhoging meetelt voor het pensioengevend salaris, hangt af van de datum waarop u in dienst bent of komt:

  1. Bent u voor 1 februari 2024 in dienst? Dan telt deze loonsverhoging niet mee voor de pensioenopbouw per 1 januari 2024, maar per 1 januari 2025. 
  2. Komt u op of na 1 februari 2024 in dienst? Dan bouwt u vanaf de datum dat u in dienst komt pensioen op over het nieuwe cao-loon. Dat is dus inclusief de 10% loonsverhoging.

Rekenvoorbeelden

De gevolgen van de verandering van de cao, laten we zien met rekenvoorbeelden:

Situatie 1: U bouwt voor 1 februari 2024 pensioen op bij SPW en heeft een jaarsalaris van € 50.000 bruto per jaar

  • De 10% loonsverhoging telt NIET mee voor de opbouw van uw pensioen vanaf 1 januari 2024.
  • De opbouw van uw ouderdomspensioen is in 2024 € 585,04 bruto per jaar.
  • De berekening is als volgt: (€ 50.000 - € 18.798*) x 1,875% = € 585,04.

Bij deze situatie wordt over 2024 dus € 93,75 bruto per jaar minder aan ouderdomspensioen opgebouwd. En € 65,65 bruto per jaar minder aan partnerpensioen.

Situatie 2: U bouwt na 1 februari 2024 pensioen op bij SPW en heeft een jaarsalaris van € 50.000 bruto per jaar

  • De 10% loonsverhoging telt WEL mee voor de opbouw van uw pensioen vanaf 1 januari 2024.
  • De opbouw van uw ouderdomspensioen is in 2024 € 678,79 bruto per jaar.
  • De berekening is als volgt: (€ 55.000 - € 18.798) x 1,875% = € 678,79.

* U bouwt niet over uw volledige salaris pensioen op. Het deel waar geen pensioen over wordt opgebouwd wordt de franchise genoemd. Over dit deel betaalt u ook geen pensioenpremie.

Indexatie

SPW probeert elk jaar de pensioenen te verhogen (ook wel: indexatie). Of en hoeveel we kunnen indexeren, hangt af van onze financiële situatie. Deze moet goed genoeg zijn om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen verhogen. Daarbij is de beleidsdekkingsgraad bepalend.

Voor deelnemers die pensioen opbouwen houdt het bestuur van SPW rekening met de loonsverhoging van 10% bij haar beslissing over een verhoging. De hoogte van de dekkingsgraad blijft uiteraard bepalend bij de vraag of en zo ja, met hoeveel procent de pensioenen geïndexeerd worden.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.