Veelgestelde vragen en antwoorden over indexatie

Wij kunnen ons voorstellen dat een verhoging van uw pensioen vragen oproept. Wij beantwoorden de meestgestelde vragen.

Door het nieuws over de prijsstijgingen (inflatie) lijkt het alsof de prijzen ook nu nog heel veel stijgen. Dat is niet het geval. Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de inflatie de afgelopen maanden afneemt. Sommige prijzen blijven hoog, andere zijn zelfs gedaald. 

Het klopt dat de prijzen in de winkels veel hoger zijn dan vroeger. Dat komt met name door de grote sprong in de prijsinflatie vorig jaar rond deze tijd. Met die inflatie hebben we in de verhoging per 1 januari 2023 rekening gehouden. Dit jaar kijken we naar de prijsstijgingen tussen 31 juli 2022 en 31 juli 2023. Dan gaat het om een inflatie van 3,3%. Als u vroeger pensioen heeft opgebouwd bij SPW of nu een uitkering ontvangt, dan baseren we de verhoging dit jaar op dit percentage.  

Als u op dit moment pensioen opbouwt bij SPW dan baseren wij de verhoging op de ontwikkeling van de cao-lonen tussen juli 2022 en juli 2023. Over die periode was de stijging van de cao-lonen 2,4%. Als u op dit moment pensioen opbouwt bij SPW dan baseren we de verhoging dit jaar op dit percentage. 

Pensioenfondsen mogen van de minister soepelere regels toepassen bij het verhogen van de pensioenen. Wij passen die regels in 2024 en 2025 niet toe.  

Wij bereiden ons voor op het vernieuwde pensioenstelsel. Daar leest u op de pagina Vernieuwd pensioenstelsel meer over. Bij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel is geld nodig om de overgang eerlijk te laten gebeuren. 

Hoeveel geld bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel nodig is, weten we nu nog niet. Daarom houden wij hier rekening mee en maken wij geen gebruik van de soepelere regels voor indexeren. Zo houden we geld beschikbaar voor de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel.  

Bij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel is geld nodig om de overgang eerlijk te laten gebeuren. Hoeveel we bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel nodig hebben, weten we nu nog niet. Daarom zijn we voorzichtig, zodat we straks genoeg over hebben om iedereen het pensioen te geven waar hij of zij recht op heeft. 

De afgelopen jaren hebben we de pensioenen niet altijd kunnen laten meegroeien met de prijsstijgingen. Dat kunnen we nog niet inhalen. Zogenoemde ‘inhaalindexatie’ mag alleen als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds boven de grens voor volledige indexatie ligt. Dit percentage ligt rond de 140%. De beleidsdekkingsgraad van SPW is lager. 

Indexeren, verhogen, indexatie, toeslag en toeslagverlening gaan allemaal over verhogen van pensioenen. SPW probeert elk jaar de pensioenen te verhogen. Dit noemen we indexatie. Indexatie is het verhogen van het opgebouwde pensioen om koopkrachtverlies door inflatie te compenseren. Of het verhogen van de pensioenuitkering, zodat deze aansluit bij loonstijgingen. Dit jaar kunnen wij alle pensioenen verhogen.

SPW verhoogt voor al haar deelnemers het pensioen. SPW heeft 3 soorten deelnemers.

 1. Deelnemers die nu werken bij een woningcorporatie en nu pensioen opbouwen. 
 2. Deelnemers die bij een woningcorporatie hebben gewerkt en pensioen hebben opgebouwd.
 3. Deelnemers die pensioen ontvangen.

Voor de verschillende deelnemers verhogen wij pensioen op een andere manier.

Bent u op 31 december 2023:

 1. Werkzaam bij een woningcorporatie? Dan verhogen wij uw pensioen met 1,76%. Onze ambitie is om de opgebouwde pensioenaanspraken mee te laten groeien met de looninflatie. Door uit te gaan van de loonontwikkeling als basis blijft het pensioen op de lange termijn welvaartsvast. 
 2. Niet meer werkzaam bij een woningcorporatie? Dan verhogen wij uw pensioen met 2,42%. Onze ambitie is om de opgebouwde pensioenaanspraken mee te laten groeien met de prijsinflatie. Door uit te gaan van de prijsontwikkeling als basis blijft het pensioen op de lange termijn waardevast. 
 3. Gepensioneerd? Dan verhogen wij uw pensioen met 2,42%. Onze ambitie is om de opgebouwde pensioenaanspraken mee te laten groeien met de prijsinflatie. Door uit te gaan van de prijsontwikkeling als basis blijft het pensioen op de lange termijn waardevast.

De pensioenverhoging is afhankelijk van onze financiële situatie. Deze moet goed genoeg zijn om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen betalen. Om te bepalen of dit zo is, kijken we naar de beleidsdekkingsgraad op 31 augustus van het voorafgaande jaar. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

SPW verhoogt voor al haar deelnemers het pensioen. SPW heeft 3 soorten deelnemers.

 1. Deelnemers die nu werken bij een woningcorporatie en nu pensioen opbouwen. 
 2. Deelnemers die bij een woningcorporatie hebben gewerkt en pensioen hebben opgebouwd.
 3. Deelnemers die pensioen ontvangen.

Voor deze 3 soorten deelnemer bepaalt iets anders de verhogingen:

 1. Werkte u tot en met 31 december 2023 bij een woningcorporatie? Dan is de verhoging van uw pensioen gekoppeld aan de cao-loonontwikkeling. Voor de verhoging per 1 januari 2024 kijken we naar de cao-loonontwikkeling in de periode van 31 juli 2022 tot en met 31 juli 2023. De cao-loonontwikkeling was in deze periode gelijk aan 2,4%. Onze beleidsdekkingsgraad van 133,0% is niet hoog genoeg voor een volledige verhoging van 2,4%. Daarvoor is een beleidsdekkingsgraad van 143,8% nodig. Daarom kan SPW de volledige 2,4% niet geven, maar maximaal 73,4% van de cao-loonontwikkeling oftewel 1,76% (= 73,4% x 2,4%).
 2. Werkte u op 31 december 2023 niet meer bij een woningcorporatie, maar heeft u in het verleden wel pensioen opgebouwd bij SPW? Dan is de verhoging van uw opgebouwde pensioen gekoppeld aan de prijsinflatie Voor de indexatie per 1 januari 2024 kijken we naar de periode van juli 2022 tot en met juli 2023. De prijsontwikkeling was in deze periode gelijk aan 3,3%. Onze beleidsdekkingsgraad  van 133,0% is niet hoog genoeg voor een volledige verhoging van 3,3%. Daarvoor is een beleidsdekkingsgraad van 143,8% nodig. Daarom kan SPW de volledige 3,3% niet geven, maar maximaal 73,4% van de prijsinflatie oftewel 2,42% (= 73,4% x 3,3%).
 3. Bent u op 31 december 2023 gepensioneerd bij SPW? Dan is de verhoging van uw pensioen gekoppeld aan de prijsinflatie. Voor de indexatie per 1 januari 2024 kijken we naar de periode van juli 2022 tot en met juli 2023. De prijsontwikkeling was in deze periode gelijk aan 3,3%. Onze beleidsdekkingsgraad  van 133,0% is niet hoog genoeg voor een volledige verhoging van 3,3%. Daarvoor is een beleidsdekkingsgraad van 143,8% nodig. Daarom kan SPW de volledige 3,3% niet geven, maar maximaal 73,4% van de prijsinflatie oftewel 2,42% (= 73,4% x 3,3%).

Voor deelnemers werkzaam bij een woningcorporatie geldt dat als de financiële situatie het toelaat, wij de pensioenen mee laten groeien met de loonontwikkeling van de branche Woningcorporaties. Dit betekent dat wij uw pensioen zoveel mogelijk laten meegroeien met uw salaris, zodat het blijft aansluiten op de kosten van uw dagelijks leven. Hierbij wordt gekeken naar de loonontwikkeling in de periode 31 juli tot en met 31 juli van het voorafgaande jaar. 

In de periode waarover we meten was er een loonstijging van 2,4%. Er was ruimte voor een gedeeltelijke indexatie, omdat de beleidsdekkingsgraad per eind augustus 2023 hoger was dan 110% maar lager dan de benodigde beleidsdekkingsgraad voor volledige indexatie van 143,8%. Hierdoor kunnen wij de pensioenen per 1 januari 2024 met 1,76% verhogen.

Voor deelnemers werkzaam bij een woningcorporatie geldt dat als de financiële situatie het toelaat, wij de pensioenen mee laten groeien met de loonontwikkeling van de branche Woningcorporaties. Dit betekent dat wij uw pensioen zoveel mogelijk laten meegroeien met uw salaris. Hierbij wordt gekeken naar de loonontwikkeling in de periode 31 juli tot en met 31 juli van het voorafgaande jaar. 

In de periode waarover we meten was er een loonstijging van 2,4%. Er was ruimte voor een gedeeltelijke indexatie, omdat de beleidsdekkingsgraad per eind augustus 2023 hoger was dan 110% maar lager dan de benodigde beleidsdekkingsgraad voor volledige indexatie van 143,8%. Hierdoor kunnen wij de pensioenen per 1 januari 2024 met 1,76% verhogen.

Ontvangt u een WIA-plus/WIA-excedent of een invaliditeitspensioen? Dit pensioen wordt door SPW verhoogd met de indexatie voor deelnemers die een pensioenuitkering ontvangen (gepensioneerden). 

Ontvangt u een AAP en/-of een WGA-hiaatpensioen? Deze volgen de verhoging van de WAO- of WIA-uitkering.

De afspraken over hoe de wij de pensioenen verhogen worden gemaakt door cao-partijen en staan voor langere tijd vast. Eenmalig daarvan afwijken is volgens de wet niet toegestaan.

In 2023 mag een pensioenfonds onder voorwaarden de pensioenen indexeren als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. De overheid heeft dit besloten. Voorheen lag deze grens op 110%. Dit betekent dat een pensioenfonds eerder kan besluiten om de pensioenen te verhogen. SPW heeft besloten hier per 1 januari 2024 geen gebruik van te maken. 

Verschil tussen deelnemers

Op basis van de huidige regels over indexatie volgt voor gepensioneerden en gewezen deelnemers een hogere indexatie dan voor actieve deelnemers. Als wij gebruik maken van de versoepelde regels wordt dat verschil alleen nog maar groter. En dat vinden wij niet evenwichtig (eerlijk). Voor dit besluit hebben we ook gekeken naar het verleden. Nu meer indexeren betekent dat er minder is voor de generaties die later met pensioen gaan.

Geld nodig bij overgang naar vernieuwd pensioenstelsel

Wij bereiden ons voor op het vernieuwde pensioenstelsel. Daar leest u op de pagina Vernieuwd pensioenstelsel meer over. Bij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel is geld nodig om de overgang eerlijk te laten gebeuren. Het is belangrijk dat niemand er met de komst van het nieuwe stelsel op achteruit gaat. 

Hoeveel geld bij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel nodig is, weten we nu nog niet. Daarom zijn we voorzichtig, zodat we straks genoeg over hebben om iedereen het pensioen te geven waar hij of zij recht op heeft. 

Op dit moment mag SPW de gemiste verhoging niet compenseren. Inhaalindexatie mag alleen als de beleidsdekkingsgraad boven de grens voor volledige indexatie van 143,8% zit. 

SPW wil ook bij het ingaan van het vernieuwde pensioenstelsel financieel gezond zijn. En voldoende geld hebben voor alle pensioenen die wij dan moeten betalen. Bij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel is geld nodig om de overgang eerlijk te laten gebeuren. Hoeveel we bij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel nodig hebben, weten we nu nog niet. Daarom zijn we voorzichtig, zodat we straks genoeg over hebben om iedereen het pensioen te geven waar hij of zij recht op heeft. 

Elk pensioenfonds heeft een eigen pensioenregeling. Daarin maken zij afspraken over verhogen. Of een pensioenfonds mag verhogen hangt af van de (beleids)dekkingsgraad. Als volgens de (beleids)dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds verhogen kan, dan beslist het fonds zelf of ze gaan verhogen. De financiële situatie van het fonds moet goed genoeg zijn en blijven om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen betalen. 

Daarom kunt u geen vergelijking maken met een ander pensioenfonds op basis van het percentage van de verhoging.

Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is het mogelijk om gebruik te maken van het transitie-FTK. Het transitie-FTK omvat aangepaste regels om te voorkomen dat op basis van de huidige regels maatregelen moeten worden genomen die in het nieuwe pensioenstelsel niet nodig zouden zijn. De aangepaste regels van het transitie-FTK gelden tot het moment van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Het bestuur van SPW moet bepalen of gebruik maken van het transitie-FTK in het belang is van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Het bestuur heeft de belangen zorgvuldig afgewogen en besloten om in 2024 en 2025 geen gebruik te maken van de aangepaste rekenregels van het transitie-FTK.