Eerste Kamer akkoord met Wet toekomst pensioenen

31 mei 2023

Er komen nieuwe regels voor pensioen. Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat de regels voor pensioen beter passen bij deze tijd. De nieuwe regels gelden voor alle pensioenfondsen in Nederland.

Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Maar het stelsel is toe aan groot onderhoud. Zo kunnen pensioenen niet altijd verhoogd worden, ook al gaat het goed met de economie. Ook houden pensioenregelingen er geen rekening mee dat mensen meestal niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever werken. Sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) en de overheid hebben samen afspraken gemaakt om de pensioenregels moderner te maken. Deze afspraken staan in de Wtp.

Persoonlijk pensioenvermogen

Niet alles verandert. De goede elementen uit het pensioenstelsel van nu blijven. Iedereen blijft AOW ontvangen van de overheid. Werknemers bouwen verplicht een levenslang pensioen op via hun werkgever. Dat is hetzelfde als nu. De grootste verandering is dat werknemers een persoonlijk pensioenvermogen opbouwen. Werknemer en werkgever betalen allebei een stabiele pensioenpremie. Het pensioenfonds belegt dit geld, zodat het persoonlijk pensioenvermogen kan groeien. Ook mensen die al met pensioen zijn, krijgen een persoonlijk pensioenvermogen. Dit vermogen wordt gebruikt voor een levenslang pensioen.

Eerste en Tweede Kamer

Eind vorig jaar ging de Tweede Kamer na veel vragen en discussies akkoord met de Wtp. Deze vragen en discussies hebben geholpen om de Wtp beter te maken. Dit jaar hebben de leden van de Eerste Kamer zich verdiept in de Wtp. Ook zij hadden veel vragen. Daarom heeft de politieke behandeling van de Wtp lang geduurd. Maar op 30 mei was het zo ver: ook de Eerste Kamer heeft de Wtp aangenomen.

Er verandert nu nog niets

De Wtp gaat in op 1 juli 2023. Voorlopig merken deelnemers, gepensioneerden en werkgevers nog niets van de nieuwe wet. Maar ondertussen zijn sociale partners en pensioenfondsen druk bezig om de Wtp zo goed mogelijk in te voeren. De komende jaren moeten alle pensioenfondsen in Nederland overgaan naar de nieuwe regels voor pensioen. Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten alle fondsen overgegaan zijn. Pensioenfondsen informeren deelnemers, gepensioneerden en werkgevers over de stappen die zij zetten.

Wij verwachten de nieuwe pensioenregels op 1 januari 2026 in te voeren.

Bedrag ineens

Werknemers die met pensioen gaan, kunnen straks maximaal 10% van hun pensioenvermogen opnemen als bedrag ineens. Dan wordt hun maandelijkse pensioen lager. Het is nog niet bekend wanneer dit ingaat. Dit is niet geregeld in de Wtp, maar in een andere wet. Hier moet de politiek nog over beslissen. De mogelijkheid om een bedrag ineens op te nemen geldt alleen voor mensen die met pensioen gaan. Niet voor mensen die al gepensioneerd zijn.