Bedrag ineens

Een deel van uw totaal opgebouwde pensioen in 1 keer opnemen? Waarschijnlijk kunt u hier vanaf 2025 voor kiezen als u met pensioen gaat. Deze nieuwe keuze is een van de onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel.

Met bedrag ineens kunt u maximaal 10% van uw totale flexpensioen opnemen. U krijgt dit bedrag in 1 keer van ons. Uw levenslange maandelijkse flexpensioen wordt hierdoor lager.

U kunt zelf kiezen hoe u bedrag ineens besteedt. U kunt bijvoorbeeld een deel van uw hypotheek aflossen. Of u kunt ervan op vakantie gaan.

De wet is nog niet definitief. De verwachte ingangsdatum is 2025. Zodra er meer duidelijkheid is leest u dat op onze website.

We kunnen nog geen bedragen noemen of berekeningen maken

Hiervoor wachten we op de definitieve wetgeving. Dan kunnen wij u daadwerkelijk informeren over wat dit persoonlijk voor u betekent. 

Kan ik in afwachting van de ingangsdatum wel al mijn flexpensioen aanvragen?

Wij verwachten dat de ingangsdatum naar 2025 verschuift. U kunt uw aanvraag nu al insturen. Als de wet ingaat voordat uw pensioen is ingegaan, kunt u de aanvraag alsnog wijzigen. Neem daarvoor contact met ons op. Dan kijken we samen of bedrag ineens iets voor u is. U kunt daarna uw pensioen opnieuw aanvragen.

Als de wet definitief is, kunt u ook kiezen voor bedrag ineens als u eerder met pensioen gaat dan op leeftijd 68.

Bij SPW kunt u variëren in de hoogte van uw pensioen (hoog/laag). De meest voorkomende keuze is een tijdelijk hoger pensioen tot de AOW-leeftijd oftewel AOW-overbruggingspensioen. U kunt variëren in de hoogte van uw pensioen niet combineren met een bedrag ineens. U kunt bedrag ineens wel combineren met deeltijdpensioen en uitruil.

Als u een klein pensioen heeft

U kunt geen bedrag ineens opnemen als uw pensioen lager is dan de afkoopgrens, of als uw pensioen door opname van bedrag ineens lager wordt dan de afkoopgrens (€ 592,51 per jaar in 2024).

Als u al met pensioen bent

De wet is nog niet definitief. De ingangsdatum van deze keuze wordt waarschijnlijk 2025. Alleen deelnemers die vanaf dat moment volledig of gedeeltelijk met pensioen gaan, kunnen kiezen voor een bedrag ineens.

Bedrag ineens kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte, bijdrage Zvw en eventuele huur- en zorgtoeslag. Uw verzamelinkomen wordt namelijk hoger. Wat de gevolgen hiervan zijn, hangt af van de hoogte van het bedrag ineens en uw persoonlijke situatie.

Als u kiest voor bedrag ineens, krijgt u voor de rest van uw leven een lager maandelijks flexpensioen. Als we in de toekomst de pensioenen verhogen, dan krijgt u die verhoging alleen over dat lagere maandelijkse pensioen. U krijgt dan geen verhoging over het deel van het flexpensioen dat u als bedrag ineens heeft opgenomen.

Als de wet definitief is, dan kunt u voor ieder stukje deeltijdpensioen dat u aanvraagt maximaal 10% als bedrag ineens opnemen.

Bedrag ineens combineren met deeltijdpensioen

Kiest u ervoor om bedrag ineens te combineren met deeltijdpensioen? Dan mag u over ieder stukje deeltijdpensioen dat u daarna aanvraagt, weer maximaal 10% als bedrag ineens opnemen.

Bedrag ineens combineren met uitruil van partnerpensioen

U kunt ervoor kiezen om het partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger flexpensioen. Als u ook kiest voor een bedrag ineens, dan wordt het maximale bedrag dat u ineens kunt opnemen hoger dan wanneer u niet voor uitruil zou kiezen.

U kunt er ook voor kiezen om uw flexpensioen uit te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Als u ook kiest voor een bedrag ineens, dan wordt het maximale bedrag dat u ineens kunt opnemen lager dan wanneer u niet voor uitruil zou kiezen.

Het bedrag ineens neemt u op van het opgebouwde flexpensioen (ouderdomspensioen). Het partnerpensioen verandert hierdoor niet.

De keuzes die u maakt over uw pensioen, gelden ook voor het pensioen van uw ex-partner. Als u kiest voor een bedrag ineens, dan krijgt uw ex-partner ook een bedrag ineens van zijn of haar deel van het ouderdomspensioen. Dit kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting, bijdrage Zvw en eventuele huur- en zorgtoeslag van uw ex-partner. Dit geldt niet als u en uw ex-partner voor conversie hebben gekozen. 

Kiest u voor uitgestelde betaling van bedrag ineens? En komt uw ex-partner te overlijden na de ingangsdatum van uw pensioen maar vóór de uitbetaling van bedrag ineens? Dan ontvangt u het bedrag ineens dat uw ex-partner zou ontvangen. U ontvangt dit bedrag ineens bovenop uw eigen bedrag ineens.

Als u kiest voor (uitgestelde betaling van) bedrag ineens en uw ex-partner overlijdt nadat het bedrag ineens is uitbetaald, dan krijgt u alleen het reguliere verevende ouderdomspensioen terug.

Als u met pensioen gaat in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt of op de 1e van de maand daarna mag u de uitbetaling van bedrag ineens doorschuiven naar januari van het jaar daarna. Dit kan gunstig zijn als uw totale inkomen inclusief bedrag ineens niet boven het maximumbedrag van de 1e belastingschijf uitkomt. Maar als uw totale inkomen door het opnemen van bedrag ineens hoger wordt dan de 1e schijf betaalt u over het meerdere wel het hogere belastingtarief. Laat u goed informeren. Neem bijvoorbeeld contact op met de Belastingdienst.

Als u overlijdt voordat het uitgestelde bedrag ineens is uitbetaald, vervalt het bedrag ineens

Bedrag ineens wordt dan niet uitbetaald. De pensioenen die al uitbetaald zijn worden herrekend alsof u niet voor bedrag ineens had gekozen. Er volgt nog een nabetaling. Deze valt in uw nalatenschap. Deze nabetaling is een (flink) stuk lager dan het bedrag ineens zou zijn.

Een voorbeeld

Een deelnemer bereikt zijn AOW-leeftijd op 15 augustus 2025. Hij kiest ervoor om zijn pensioen in te laten gaan op 1 augustus 2025. Hij stelt de uitbetaling van bedrag ineens uit tot 1 januari 2026. Hij overlijdt op 8 november 2025.

Zijn ouderdomspensioen zonder bedrag ineens was € 2.500,00 bruto per maand. Hij koos voor een bedrag ineens van 10%. Het bedrag ineens dat in januari 2026 uitbetaald zou worden, was € 60.000,00 bruto. Zijn maandelijkse pensioen wordt hierdoor vanaf augustus 2025 € 2.250,00 bruto per maand. Door het overlijden voor de uitgestelde betaling van bedrag ineens, vervalt het bedrag ineens. De € 60.000,00 wordt niet uitbetaald. In plaats daarvan volgt een nabetaling van het pensioen, alsof deelnemer niet had gekozen voor bedrag ineens. Dat betekent in dit geval een nabetaling van € 1.000,00 (€ 2.500,00 - € 2.250,00 *4 maanden).