Anw-hiaatpensioen van SPW

9 mei 2022

Laat uw nabestaanden goed achter na uw overlijden

Bij SPW is uw inkomen voor later geregeld. Maar wat gebeurt met uw nabestaanden als u komt te overlijden? SPW keert dan mogelijk een partnerpensioen uit aan uw partner en een wezenpensioen aan uw kinderen. Daarnaast krijgt uw partner misschien een Anw-uitkering van de overheid. Is dit niet genoeg om van rond te komen? Dan kunt u via SPW een extra inkomen voor uw nabestaanden regelen door het verzekeren van een Anw-hiaatpensioen.

Controleer in Mijn SPW of uw partner bij ons bekend is. Dat is niet automatisch het geval als u ongehuwd samenwoont. Meld uw partner dan bij ons aan, zodat uw partner in aanmerking komt voor partnerpensioen. Hier leest u meer over het partnerpensioen.

Anw-uitkering van de overheid

De Sociale Verzekeringsbank keert vanuit de Algemene Nabestaandenwet (Anw) een Anw-uitkering uit aan uw nabestaanden als u overlijdt. Maar in veel gevallen wordt er niet aan de voorwaarden voldaan om deze Anw-uitkering te krijgen. Ook is de uitkering vaak niet hoog genoeg. 

Om het (eventuele) gat op te vullen, kunt u bij SPW vrijwillig een verzekering voor Anw-hiaatpensioen­ afsluiten.

Aanvullende mogelijkheid: Anw-hiaatpensioenverzekering

Met de verzekering voor Anw-hiaatpensioen kunt u voorkomen dat uw nabestaanden na uw overlijden in financiële moeilijkheden komen. U kunt deze verzekering afsluiten als u deelneemt aan de pensioenregeling van SPW. En als uw partner bij ons is aangemeld. Uw partner komt in aanmerking voor een Anw-hiaatpensioen als u op het moment van overlijden pensioen opbouwt bij SPW.

SPW vult dan elke maand het inkomen van uw partner aan met een extra bedrag. Afgestemd op uw situatie en wensen. U kunt bijvoorbeeld rekening houden met andere inkomsten van uw partner, zoals het partnerpensioen dat u bij SPW voor uw partner opbouwt. Uw partner ontvangt de Anw-hiaatpensioenverzekering tot de 68-jarige leeftijd of zijn of haar eerdere AOW-leeftijd. U kunt de verzekering afsluiten tot een maximaal jaarbedrag van € 17.163 (bedrag 2022).

Over de premie die u betaalt, hoeft u geen loonheffing te betalen. Uw werkgever houdt de premie in op uw brutosalaris. De premie is sinds 2022 aanzienlijk gedaald. Bent u benieuwd welke premie u zou betalen voor het Anw-hiaatpensioen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan via dit aanvraagformulier.

Op onze pagina over het Anw-hiaatpensioen vindt u meer informatie over onder andere de aanvraagvoorwaarden. En wanneer en hoe de verzekering aangevraagd en beëindigd kan worden.

Met een Anw-hiaatpensioen zorgt u ervoor dat uw nabestaanden financieel goed achterblijven als er iets met u gebeurt.