Vrijwillige voortzetting

In sommige gevallen kunt u uw pensioenopbouw zelf voortzetten. U betaalt dan zelf uw pensioenpremie. Dit noemen we vrijwillige voortzetting.

U kunt uw pensioen vrijwillig voortzetten bij ons als: 

 • u werkloos bent geworden; 
 • u zelfstandig ondernemer wordt; 
 • uw nieuwe werkgever niet deelneemt aan de pensioenregeling van SPW maar ook geen andere pensioenvoorziening heeft.

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten: 

 • u heeft minimaal drie jaar pensioen opgebouwd bij SPW;
 • u bouwt geen pensioen op bij een ander pensioenfonds; 
 • u vraagt vrijwillige voortzetting aan binnen negen maanden na de beëindiging van uw dienstverband; 
 • u bent jonger dan 64 jaar en 11 maanden. Vanaf 64 jaar en 11 maanden is vrijwillige voortzetting niet meer mogelijk.

U vraagt vrijwillige voortzetting zelf aan.

Is uw dienstverband voor 1 april 2016 beëindigd?
Dan vraagt u vrijwillige voortzetting binnen 3 maanden na de beëindiging van uw dienstverband aan.

Is uw dienstverband na 1 april 2016 beëindigd?

Dan vraagt u vrijwillige voortzetting binnen 9 maanden na beëindiging van uw dienstverband aan. 

Neem hiervoor contact op met SPW. Op basis van uw aanvraag krijgt u een offerte. Hierin staan alle voorwaarden en ziet u hoeveel premie u moet betalen. U beslist vervolgens zelf of u dit wilt.
Gaat u akkoord? Dan stuurt u de offerte ondertekend naar SPW terug.

 • U kunt maximaal drie jaar vrijwillig voortzetten. Tenzij u zelf eerder aangeeft dat u wilt stoppen. Dit kunt u schriftelijk of telefonisch aangeven bij SPW. 
 • Uw vrijwillige voortzetting stopt automatisch: 
  • als blijkt dat er geen premie wordt betaald. Het bestuur van SPW bepaalt wanneer de vrijwillige voortzetting officieel wordt beëindigd;
  • als u komt te overlijden;
  • als u gaat deelnemen aan een andere pensioenvoorziening;
 • Het eventuele voorwaardelijk pensioen vervalt na ontslag. Dit geldt óók als u vrijwillig voortzet.