Vrijwillige voortzetting

In sommige gevallen kunt u uw pensioenopbouw zelf voortzetten. U betaalt dan zelf uw pensioenpremie. Dit noemen we vrijwillige voortzetting.

U kunt uw pensioen vrijwillig voortzetten bij ons als: 

 • u werkloos bent geworden; 
 • u zelfstandig ondernemer wordt; 
 • uw nieuwe werkgever niet deelneemt aan de pensioenregeling van SPW maar ook geen andere pensioenvoorziening heeft.

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten: 

 • u heeft minimaal drie jaar pensioen opgebouwd bij SPW;
 • u bouwt geen pensioen op bij een ander pensioenfonds; 
 • u vraagt vrijwillige voortzetting aan binnen negen maanden na de beëindiging van uw dienstverband; 
 • u bent jonger dan 64 jaar en 11 maanden. Vanaf 64 jaar en 11 maanden is vrijwillige voortzetting niet meer mogelijk.

U vraagt vrijwillige voortzetting zelf aan.

Is uw dienstverband voor 1 april 2016 beëindigd?
Dan vraagt u vrijwillige voortzetting binnen 3 maanden na de beëindiging van uw dienstverband aan.

Is uw dienstverband na 1 april 2016 beëindigd?

Dan vraagt u vrijwillige voortzetting binnen 9 maanden na beëindiging van uw dienstverband aan. 

Neem hiervoor contact op met SPW. Op basis van uw aanvraag krijgt u een offerte. Hierin staan alle voorwaarden en ziet u hoeveel premie u moet betalen. U beslist vervolgens zelf of u dit wilt.
Gaat u akkoord? Dan stuurt u de offerte ondertekend naar SPW terug.

 • U kunt maximaal drie jaar vrijwillig voortzetten. Als u eerder wilt stoppen, dan kan dat. Dit geeft u schriftelijk door aan SPW. 
 • De pensioengrondslag wordt ieder jaar op 1 januari opnieuw vastgesteld. Heeft er een cao-stijging plaats gevonden? Dan passen wij het laatst bekende loon hierop aan. Dit betekent dat uw premie wijzigt. Een aanpassing van het premiepercentage en/of de franchise heeft ook gevolgen voor de hoogte van uw premie.
 • Uw vrijwillige voortzetting stopt automatisch: 
 • als blijkt dat er geen premie wordt betaald. Het bestuur van SPW bepaalt wanneer de vrijwillige voortzetting officieel wordt beëindigd
 • als u komt te overlijden
 • als u gaat deelnemen aan een andere pensioenvoorziening
 • U bouwt pensioen op volgens de SPW pensioenregeling die van kracht is op het moment dat uw dienstverband eindigt bij uw werkgever. 
 • U betaalt niet alleen uw eigen pensioenpremie. U betaalt ook het gedeelte dat normaal gesproken door uw werkgever wordt betaald. U betaalt dus de totale premie. Bekijk de actuele premiepercentages
 • Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Lees dan vrijwillige voortzetting bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
 • Het eventuele voorwaardelijk pensioen vervalt na ontslag. Dit geldt óók als u vrijwillig voortzet.