Woonde u samen en had u een samenlevingscontract?

Recht op bijzonder partnerpensioen

En heeft u uw partner aangemeld bij SPW en gaat u uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner misschien recht op het bijzonder partnerpensioen. Dit krijgt uw ex-partner wanneer u overlijdt. Uw ex-partner kan ook afzien van het bijzonder partnerpensioen.

Lees meer over het bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner afmelden

Als u uw ex-partner heeft aangemeld bij SPW, moet u hem of haar ook weer afmelden. Dit is nodig voor de berekening van uw pensioen. Meld uw ex-partner af door een e-mail of brief naar ons te sturen met een kopie van 1 van de volgende documenten: 

  • een notariële akte waaruit blijkt dat uw samenlevingsovereenkomst is beëindigd;
  • een verklaring of brief van u en uw ex-partner, waaruit blijkt dat uw samenlevingsovereenkomst is gestopt; of
  • een aangetekende brief aan uw ex-partner of een notaris, waarin staat op welke datum u stopt met samenwonen.

De datum waarop u niet langer op hetzelfde adres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), geldt als beëindigingsdatum van uw samenleving.

Een afwijkende datum wordt alleen door SPW geaccepteerd als u een digitale of schriftelijke verklaring naar ons opstuurt waarop een gelegaliseerde handtekening van u en uw ex-partner staat.