Afzien van partnerpensioen

Uw ex-partner krijgt mogelijk partnerpensioen wanneer u overlijdt, maar kan hier ook van afzien. Samen met uw ex-partner kunt u hier afspraken over maken.

Als uw ex-partner afziet van partnerpensioen, dan leggen jullie dit apart vast in het echtscheidingsconvenant of in de beëndigingsovereenkomst. Of uw ex-partner afziet van partnerpensioen kan belangrijk zijn als u later een andere partner krijgt.

Het formulier 'Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen' accepteren wij alleen als het volledig is ingevuld. En wordt opgestuurd door uw ex-partner met een kopie van zijn/haar (geldig) identiteitsbewijs.

U bent gescheiden na 1-1-1996
Het partnerpensioen gaat naar uw huidige of toekomstige partner. Deze partner moet dan wel bekend zijn bij SPW. Als uw ex-partner heeft afgezien van parnterpensioen, dan kan dit gunstig zijn voor uw pensioen. Het is mogelijk om partnerpensioen toe te voegen aan uw pensioen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. 

U bent gescheiden voor 1-1-1996
Het partnerpensioen gaat naar uw huidige of toekomstige partner. Behalve als u nog een ex-partner heeft. Dan gaat het partnerpensioen naar hem of haar. Om partnerpensioen te krijgen moet uw partner wel bekend zijn bij SPW. 

Let op: er kunnen situaties zijn waarin uw huidige partner toch geen recht heeft op het partnerpensioen. Bijvoorbeeld als uw pensioenopbouw bij SPW is gestopt vóór 1996 en u ook daarna geen pensioen meer opbouwde bij SPW. 

Neem contact met ons op als u geen pensioen heeft opgebouwd na 1-1-1996.

U kunt in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigingsovereenkomst opnemen dat uw ex-partner 'afziet van het partnerpensioen'. Ook een verklaring is voldoende. Belangrijk: het is niet voldoende als u in de verklaring opneemt dat hij of zij afziet van ouderdomspensioen of pensioenrechten. 

Een verklaring kan zijn:
• Een (aanvulling op het) echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst.
• De huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap.
• Een verklaring die door een notaris of advocaat is opgemaakt.
• Een eigen verklaring die door een notaris of advocaat is gelegaliseerd.
• Een eigen verklaring die is ondertekend door degene die afziet van het recht op partnerpensioen, met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs.

Het afzien van partnerpensioen is definitief zodra u van SPW een bevestiging ontvangt.

Als uw ex-partner afziet van partnerpensioen, dan blijft dit staan voor een (eventuele) nieuwe partner. Maar alleen als u weer pensioen gaat opbouwen bij SPW. Dit geldt niet als u gescheiden bent voor 1 januari 1996 en u geen pensioen heeft opgebouwd na 1 januari 1996.

Als u bent gescheiden na de waardeoverdracht, dan is het partnerpensioen meegegaan naar de nieuwe pensioeninstantie.

U of uw ex-partner stuurt het echtscheidingsconvenant, de beëindigingsovereenkomst of de verklaring naar ons. Uw ex-partner stuurt het formulier afzien parnterpensioen naar ons. Dit kan via het digitale contactformulier of per post naar: 

SPW
Postbus 637
1000 EE AMSTERDAM  

Let op! Vermeld altijd uw burgerservicenummer op de stukken die u in de envelop stopt. Zo kunnen wij uw gegevens snel terugvinden in onze administratie.