Toeslagverlening

Toeslagverlening betekent het verhogen van de pensioenen. Door het verhogen van de pensioenen behoudt het pensioen zijn waarde in de toekomst. Voor bijvoorbeeld € 1000 kunt u in de toekomst minder kopen dan nu, omdat de prijzen in de toekomst zullen stijgen. Daarom bekijkt SPW ieder jaar of toeslagverlening kan plaatsvinden. SPW kan alleen toeslag verlenen als de financiële situatie dit toelaat.

Voor deelnemers bij SPW geldt dat als de financiële positie het toelaat, de toeslag afhangt van de loonstijging in de sector. Is de financiële positie goed genoeg, maar is er geen loonstijging geweest, dan wordt uw pensioen niet verhoogd met een toeslag. De loonstijging was de afgelopen periode 2,26%, maar omdat de beleidsdekkingsgraad lager was dan 110% is er geen (gedeeltelijke) toeslag verleend per 1 januari 2017.  
 
Als de financiële positie het toelaat hangt de toeslag af van de stijging van de prijzen (prijsinflatie). De prijsinflatie was de afgelopen periode echter negatief zodat er geen toeslag nodig was. Omdat de beleidsdekkingsgraad lager was dan 110% kon er bovendien geen (gedeeltelijke) toeslag worden verleend per 1 januari 2017.
 

Volledige toeslag is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad waarbij een volledig toekomstbestendige toeslag gegeven kan worden. De hoogte hiervan hangt steeds af van de marktomstandigheden. 

  • Is onze beleidsdekkingsraad lager dan 110%? Dan verhogen wij uw pensioen niet.
  • Is onze beleidsdekkingsgraad tussen de 110% tot circa 125%? Dan kijken we of het mogelijk is om uw pensioen gedeeltelijk te verhogen. 
  • Is onze beleidsdekkingsgraad hoger dan circa 125%? Dan kijken we of het mogelijk is om uw pensioen volledig te verhogen.