Toeslagverlening

U heeft pensioen opgebouwd bij SPW. Dat pensioen ontvangt u vanaf uw 68-jarige leeftijd. Elke maand, zolang u leeft. Hoeveel pensioen u straks ontvangt, staat nog niet vast. Uw actuele pensioenbedragen vindt u op : Mijn SPW.

De hoogte van uw pensioen berekenen wij definitief op uw pensioendatum. De hoogte is onder andere afhankelijk van:

  • De duur van uw pensioenopbouw
  • De leeftijd waarop u met pensioen gaat
  • De persoonlijke factoren zoals echtscheiding
  • De toeslagverlening

Het verhogen van de pensioenen (indexeren) is niet vanzelfsprekend
Ieder jaar proberen wij uw opgebouwde pensioen te verhogen met de stijging van de lonen of de prijzen (indexatie). Het bestuur van SPW kijkt elk jaar of dit mogelijk is. Dit hangt af van onze financiële positie en van andere factoren, zoals wettelijke financiële regels en de rekenrente. In 2020 is uw pensioen verhoogd. Lees hieronder meer over uw toeslagverlening.

Per 1 januari 2020 is uw pensioen verhoogd met 0,41%

In de periode waarover we meten was er een loonstijging van 6,35%. Dit is de periode van augustus 2018 tot en met juli 2019. Er was ruimte voor een gedeeltelijke toeslag omdat de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2019 hoger was dan 110%. SPW had echter onvoldoende middelen voor een volledige toeslag. Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 125%.
 

Per 1 januari 2020 is uw pensioen verhoogd met 0,10%

De afgelopen periode zijn de prijzen met 1,50% gestegen. Er was ruimte voor een gedeeltelijke toeslag omdat de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2019 hoger was dan 110%. SPW had echter onvoldoende middelen voor een volledige toeslag. Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 125%. 

Bekijk onze actuele dekkingsgraad en de toeslagverlening van de afgelopen jaren.

Per 1 januari 2020 is uw pensioen verhoogd

Heeft u een WIA-plus/WIA-excedent of Invaliditeitspensioen?
Uw arbeidsongeschiktheidspensioen is per 1 januari 2020 verhoogd met 0,10%. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen proberen wij ieder jaar laten meegroeien met de prijsstijging (indexatie). Dit doen wij door een toeslagverlening.
De afgelopen periode zijn de prijzen met 1,50% gestegen. Er was ruimte voor een gedeeltelijke toeslag omdat de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2019 hoger was dan 110%. Het fonds had echter onvoldoende middelen voor een volledige toeslag. Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 125%.

Bekijk onze actuele dekkingsgraad en de toeslagverlening van de afgelopen jaren.

Heeft u een Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen of WGA-hiaatpensioen?
Uw arbeidsongeschiktheidspensioen is per 1 januari 2020 met 1,10% verhoogd. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen volgt hiermee de verhoging van de WAO- en WIA-uitkering, die gebaseerd is op de verhoging van het dagloon. Lees meer op de website van het UWV.

Beleidsdekkingsgraad

Toeslagverlening is alleen mogelijk als we voldoende financiële middelen hebben. De beleidsdekkingsgraad geeft hiervan een goed beeld. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en onze verplichtingen op dat moment. De verplichtingen geven aan hoeveel SPW nu én in de toekomst moet betalen op basis van de huidige stand van zaken.
Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad? Hoe groter de kans op toeslagverlening.

Pensioen verhogen

Wij mogen uw pensioen alleen verhogen als onze beleidsdekkingsgraad boven een vastgesteld minimum is. 

  • Is onze beleidsdekkingsraad lager dan 110%? Dan verhogen wij uw pensioen niet. 
  • Is onze beleidsdekkingsgraad tussen de 110% tot ongeveer 125%? Dan kijken we of het mogelijk is om uw pensioen gedeeltelijk te verhogen. 
  • Is onze beleidsdekkingsgraad hoger dan ongeveer 125%? Dan kijken we of het mogelijk is om uw pensioen volledig te verhogen.

Bekijk onze actuele dekkingsgraad of hoe we de kans op pensioen verhogen berekenen.

Pensioen verlagen

Komen we op lange termijn toch geld tekort om alle pensioenen uit te kunnen betalen? Dan moet er iets gebeuren. Als het nodig is nemen we één of meer van deze maatregelen: 

  • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de lonen. 
  • Uw premie gaat omhoog. 
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd.

Bekijk hoe we de kans op pensioen verlagen berekenen.

Wilt u weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij SPW? Ga dan naar Mijn SPW

Heeft u ook bij andere pensioenfondsen pensioen opgebouwd en wilt u een volledig overzicht van uw opgebouwde pensioen? Ga dan naar Mijnpensioenoverzicht.nl.