Toeslagverlening

U bouwt pensioen op bij SPW. Dat pensioen ontvangt u vanaf uw 68-jarige leeftijd. Elke maand zolang u leeft. Hoeveel pensioen u straks ontvangt, staat nog niet vast.

De hoogte van uw pensioen wordt pas berekend op uw pensioendatum en is onder andere afhankelijk van:

  • De duur van uw pensioenopbouw.
  • De leeftijd waarop u met pensioen gaat.
  • Persoonlijke factoren zoals echtscheiding.
  • De toeslagverlening.

Toeslagverlening betekent het verhogen van de pensioenen. Door het verhogen van de pensioenen behoudt het pensioen zijn waarde in de toekomst. Lees hieronder meer over toeslagverlening.

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Dat heet ‘inflatie’. Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de stijging van de lonen in de branche Woningcorporaties. Toeslagverlening kan alleen als de financiële situatie van SPW goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen niet verhoogd.
 

Toeslagverlening: het verhogen van uw pensioen

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Dat heet ‘inflatie’. Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de stijging van de prijzen. Toeslagverlening kan alleen als de financiële situatie van SPW goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor een klein deel verhoogd.
 

Beleidsdekkingsgraad

Toeslagverlening is alleen mogelijk als we voldoende financiële middelen hebben. De beleidsdekkingsgraad geeft hiervan een goed beeld. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. 

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en onze verplichtingen op dat moment. De verplichtingen geven aan hoeveel SPW nu én in de toekomst moet betalen op basis van de huidige stand van zaken. 

Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad? Hoe groter de kans op toeslagverlening.

Pensioen verhogen

Wij mogen uw pensioen alleen verhogen als onze beleidsdekkingsgraad boven een vastgesteld minimum is. 

  • Is onze beleidsdekkingsraad lager dan 110%? Dan verhogen wij uw pensioen niet. 
  • Is onze beleidsdekkingsgraad tussen de 110% tot ongeveer 126%? Dan kijken we of het mogelijk is om uw pensioen gedeeltelijk te verhogen. 
  • Is onze beleidsdekkingsgraad hoger dan ongeveer 126%? Dan kijken we of het mogelijk is om uw pensioen volledig te verhogen.

Bekijk onze actuele dekkingsgraad of hoe we de kans op pensioen verhogen berekenen.

Pensioen verlagen

Komen we op lange termijn toch geld tekort om alle pensioenen uit te kunnen betalen? Dan moet er iets gebeuren. Als het nodig is nemen we één of meer van deze maatregelen: 

  • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de lonen. 
  • Uw premie gaat omhoog. 
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd.

Bekijk hoe we de kans op pensioen verlagen berekenen.

Wilt u weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij SPW? Ga dan naar Mijn SPW

Heeft u ook bij andere pensioenfondsen pensioen opgebouwd en wilt u een volledig overzicht van uw opgebouwde pensioen? Ga dan naar Mijnpensioenoverzicht.nl.