Pensioen in het buitenland

Woont u in het buitenland en ontvangt u pensioen van SPW? Zorg dat u onderstaande zaken goed regelt.

Het kan zijn dat u zowel in Nederland als in het land waar u woont belasting betaalt over uw pensioen. Om dit te voorkomen, sloot Nederland belastingverdragen met een aantal landen. Woont u in een land waarmee een belastingverdrag is gesloten? Vraag dan vrijstelling van inhouding loonbelasting aan bij de Belastingdienst. Vermeld op het formulier het loonheffingennummer: 0034.28.850.L.03. Zo voorkomt u dat u in beide landen loonbelasting betaalt.

Als u in het buitenland woont sturen wij u elk jaar het formulier ‘Levensbewijs'. U ontvangt het formulier, omdat we van buitenlandse gemeenten geen bericht krijgen als u overlijdt. Dit formulier moet u laten invullen en stempelen door de gemeentefunctionaris in uw gemeente. Daarna stuurt u het aan ons terug. Doet u dat niet? Dan schorsen wij uw uitkering tot wij een geldig levensbewijs ontvangen.

Vanuit het buitenland krijgen wij wijzigingen van uw gegevens niet automatisch door. Deze moet u zelf doorgeven: