Loonheffingskorting

Iedereen die inkomen heeft, betaalt belasting. Elke instantie waarvan u een uitkering of pensioen krijgt, houdt rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Samen heten ze loonheffingskorting. Bij pensioen is de arbeidskorting niet meer van toepassing, maar de algemene heffingskorting wel. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat u krijgt, houden deze instanties meer of minder loonheffing in.

Loonheffing bestaat uit:

  • loonbelasting
  • premies (een geldbedrag) voor verplichte volksverzekeringen als de AOW, Anw en Wlz

U hoeft niet over uw hele inkomen belasting en premies te betalen, omdat u recht heeft op loonheffingskorting. Bij het inhouden van de loonheffing wordt op uw verzoek rekening gehouden met de loonheffingskorting. Door deze korting betaalt u minder belasting en premies. U mag de loonheffingskorting laten toepassen op 1 inkomen (bijvoorbeeld op uw pensioen of uw AOW). 

Krijgt u pensioen van SPW? Dan passen wij loonheffingskorting toe als u dat wilt

U betaalt dan minder loonheffing. U bepaalt zelf waar u loonheffingskorting laat toepassen. Let op dat u maar 1 keer recht heeft op loonheffingskorting. De Belastingdienst rekent met behulp van uw belastingaangifte uit of u genoeg belasting heeft betaald en of u de loonheffingskorting heeft gekregen waar u recht op heeft. Heeft u te veel of te weinig belasting betaald? Dan krijgt u geld terug of moet u nog bijbetalen. Zo krijgt u uiteindelijk altijd de loonheffingskorting waar u recht op heeft.

Dat is een persoonlijke keuze. Het hangt af van de hoogte van uw inkomen en uw persoonlijke situatie. 

U heeft 1 inkomen

Als u de loonheffingskorting laat toepassen, krijgt u elke maand meer netto pensioen. Wilt u géén loonheffingskorting laten toepassen? Dan krijgt u een lager netto pensioen per maand. Na de belastingaangifte krijgt u geld terug of hoeft u minder bij te betalen. 

Ook als u loonheffingskorting maar 1 keer laat toepassen, betaalt u soms toch te weinig belasting. Dat komt omdat het belastingstelsel een stijgend tarief heeft. En ook bijtel- of aftrekposten spelen een rol. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

U heeft meerdere inkomens

Heeft u meerdere inkomens, bijvoorbeeld AOW en een aanvullend pensioen? Zorg er dan ook voor dat u maar op 1 inkomen de loonheffingskorting laat toepassen. Doet u dit niet, dan betaalt u te weinig belasting. Dan moet u later bijbetalen aan de Belastingdienst. Als u de loonheffingskorting niet laat toepassen, dan krijgt u een lager netto bedrag per maand. Na de belastingaangifte krijgt u geld terug. Soms moet u toch belasting bijbetalen. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

Vraagt u pensioen aan via MijnSPW? Dan krijgt u daar de vraag of SPW wel of niet loonheffingskorting wilt toepassen.

Als u een schriftelijk pensioen aanvraagt, dan krijgt u van ons het formulier 'Gegevens voor loonheffingskorting'. Hierop kunt u aangeven of u wilt dat SPW loonheffingskorting toepast.

Kiest u ervoor om SPW de loonheffingskorting te laten toepassen?

  • Geef dan aan de SVB door dat de loonheffingskorting niet moet worden toegepast op uw AOW. Zo voorkomt u dat op meer dan 1 inkomen de loonheffingskorting wordt toegepast.
  • Krijgt u inkomen van van andere instanties? Zet daar dan de loonheffingskorting stop.

Dan betaalt u waarschijnlijk te weinig belasting. Het bedrag dat u teveel ontvangt, moet u aan het einde van het jaar terugbetalen.

De Belastingdienst houdt alleen rekening met uw totale inkomen. Het kan dus zijn dat als u uw inkomens bij elkaar optelt, een deel van het totale inkomen in een hogere belastingschijf valt. Dan betaalt u misschien te weinig belasting en moet u waarschijnlijk geld betalen aan de Belastingdienst. 

Dit kunt u zien in MijnSPW. Standaard past SPW géén loonheffingskorting toe. Passen wij wel loonheffingskorting toe, dan heeft u dat alleen op dat moment aangevraagd.

U regelt dit zelf in Mijn SPW. Log in met uw DigiD-app of met sms-controle. Zorg ervoor dat u de juiste instellingen van DigiD aan heeft staan. Dit is nodig om uw loonheffingskorting aan te passen.

Ja, dat kan. U houdt dan maandelijks minder geld over, maar mogelijk is de naheffing van de Belastingdienst lager, of u krijgt geld terug. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

U betaalt misschien belasting in het land waar u woont en in Nederland. Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt. Deze afspraken staan vast in belastingverdragen. Daarin regelen landen de toestemming met elkaar om belasting te laten betalen. 

U kunt misschien vrijstelling krijgen voor het betalen van loonheffing op uw pensioen van SPW. U hoeft in dat geval géén loonheffing te betalen. U vraagt vrijstelling aan bij de Belastingdienst, afdeling Buitenland. Hiervoor heeft u ons loonheffingsnummer nodig. Dit is: 003 428 850 L03.

Als u vrijstelling krijgt, ontvangt u van de Belastingdienst een verklaring. Stuur een kopie van deze verklaring naar ons via het contactformulier of naar:

SPW
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

U heeft recht op de alleenstaande ouderenkorting. Deze kan u laten toepassen met de loonheffingskorting. Er gelden voorwaarden om voor de alleenstaande ouderenkorting in aanmerking te komen. Deze voorwaarden zijn van toepassing:

  1. U krijgt van ons een pensioen dat hoger is dan € 1.500 bruto per maand.
  2. Op dit pensioen passen wij loonheffingskorting toe.
  3. Volgens de Belastingdienst heeft u recht op alleenstaande ouderenkorting, want:
  • u ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank de AOW voor alleenstaanden, of
  • de Belastingdienst ziet u als alleenstaande. Want uw partner verblijft langdurig in een verzorgingshuis, of
  • u heeft minder dan 100% AOW opgebouwd. Want u woonde in het buitenland of u bent gemoedsbezwaarde. Daarom ontvangt u geen of niet de volledige AOW voor alleenstaanden.

Wilt u gebruikmaken van de Alleenstaande ouderenkorting? Neem hier contact met ons op.