Betaalspecificatie en jaaropgave

Uiterlijk eind januari ontvangt u uw betaalspecificatie. Hierop staat hoeveel pensioen u van ons krijgt dit jaar. We sturen u ook een jaaropgave als u vorig jaar al pensioen van ons ontving. Gebruik deze jaaropgave voor uw belastingaangifte.

Uw betaalspecificatie en jaaropgave vindt u uiterlijk eind deze maand terug in Mijn SPW.
Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u vorig jaar ontvangen heeft. En hoeveel er ingehouden is aan loonheffing en voor de bijdrage Zvw. Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte.
Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u maandelijks van ons ontvangt en hoeveel er ingehouden wordt. U krijgt een betaalspecificatie bij de eerste uitbetaling van uw pensioen en wanneer er iets wijzigt. En elk jaar in januari.

Wijzigingen 2018

Mogelijk wijzigt uw nettopensioen in 2018. Dit komt door fiscale wijzigingen:

  • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing;
  • De Zorgverzekeringswet (Zvw) bedraagt in 2018 5,65% van uw brutojaarinkomen. In 2017 was dat 5,4%. En het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 54.614. Dit was in 2017 € 53.701.

Uw pensioen wordt verhoogd

In 2017 is de financiële positie van SPW verder hersteld. Daarom is uw bruto pensioen per 1 januari 2018 met 0,22% verhoogd.

Lees meer over de verhoging van het pensioen.

Op uw brutopensioen worden een aantal bedragen ingehouden:

  • Loonheffing
    Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen. Over inkomen zoals salaris en pensioen betaalt u loonheffing.
  • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
    Naast de premie die u zelf betaalt voor uw zorgverzekering betaalt u in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. De Zvw bedraagt in 2018 5,65% van uw brutojaarinkomen. Het maximumbedrag waarover u Zvw betaalt is € 54.614. Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van CAK.

Loonheffingskorting is de korting die u ontvangt op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen of salaris over. U mag loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als u loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet u mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.

Lees meer over loonheffingskorting.

Als u kiest voor digitale post, vindt u uw betaalspecificatie en jaaropgave voortaan in Mijn SPW. Zo heeft u al uw informatie over uw pensioen overzichtelijk bij elkaar.

Meld u aan voor digitale post.