Betaalspecificatie en jaaropgave

Uiterlijk eind januari ontvangt u uw betaalspecificatie. Hierop staat hoeveel pensioen u van ons krijgt dit jaar. We sturen u ook een jaaropgave als u vorig jaar al pensioen van ons ontving. Gebruik deze jaaropgave voor uw belastingaangifte.

Uw betaalspecificatie en jaaropgave vindt u uiterlijk eind januari terug in Mijn SPW.
Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u vorig jaar ontvangen heeft. En hoeveel er ingehouden is aan loonheffing en voor de bijdrage Zvw. Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte.
Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u maandelijks van ons ontvangt en hoeveel er ingehouden wordt. U krijgt een betaalspecificatie bij de eerste uitbetaling van uw pensioen en wanneer er iets wijzigt. En elk jaar in januari.

Uw pensioen wordt gedeeltelijk verhoogd

Uw bruto pensioen wordt per 1 januari 2020 met 0,10% verhoogd.

Lees meer over de verhoging van het pensioen.

Let op: Door veranderde inhoudingen en belastingregels kan het zijn dat het netto bedrag dat u op uw rekening krijgt afwijkt ondanks de toegekende verhoging van uw bruto pensioen. Dit ziet u ook terug op de betaalspecificatie die u in januari van ons ontvangt.

Op uw brutopensioen worden een aantal bedragen ingehouden:

  • Loonheffing
    Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen. Over inkomen zoals salaris en pensioen betaalt u loonheffing.
  • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
    Naast de premie die u zelf betaalt voor uw zorgverzekering betaalt u in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. De Zvw bedraagt in 2020 5,45% van uw brutojaarinkomen (was 5,70% in 2019). Het maximumbedrag waarover u Zvw betaalt is voor 2020 €57.232 (was €55.927 in 2019). Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van CAK.

Loonheffingskorting is de korting die u ontvangt op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen of salaris over. U mag loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als u loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet u mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.

Lees meer over loonheffingskorting.

Als u kiest voor digitale post, vindt u uw betaalspecificatie en jaaropgave voortaan in Mijn SPW. Zo heeft u al uw informatie over uw pensioen overzichtelijk bij elkaar.

Meld u aan voor digitale post.