Betaalspecificatie en jaaropgave

Uiterlijk eind januari ontvangt u uw betaalspecificatie. Hierop staat hoeveel pensioen u van ons krijgt dit jaar. We sturen u ook een jaaropgave als u vorig jaar al pensioen van ons ontving. Gebruik deze jaaropgave voor uw belastingaangifte.

Uw betaalspecificatie en jaaropgave vindt u uiterlijk eind januari terug in Mijn SPW.
Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u vorig jaar ontvangen heeft. En hoeveel er ingehouden is aan loonheffing en voor de bijdrage Zvw. Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte.
Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u maandelijks van ons ontvangt en hoeveel er ingehouden wordt. U krijgt een betaalspecificatie bij de eerste uitbetaling van uw pensioen en wanneer er iets wijzigt. En elk jaar in januari.

Uw pensioen blijft gelijk

Wij proberen ieder jaar uw pensioen te laten meegroeien met de prijsstijging. Dit doen wij door een toeslagverlening. Onze financiële positie is op dit moment niet sterk genoeg om toeslag te verlenen. Het goede nieuws is dat wij ondanks de economisch mindere tijden uw pensioen niet hoeven te verlagen. Uw bruto pensioen blijft gelijk.

Lees meer over het gelijk blijven van uw pensioen.

Let op: Door veranderde inhoudingen en belastingregels kan het zijn dat het netto bedrag dat u op uw rekening krijgt afwijkt ondanks de toegekende verhoging van uw bruto pensioen. Dit ziet u ook terug op de betaalspecificatie die u in januari van ons ontvangt.

Op uw brutopensioen worden een aantal bedragen ingehouden:

  • Loonheffing
    Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen. Over inkomen zoals salaris en pensioen betaalt u loonheffing.
  • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
    Naast de premie die u zelf betaalt voor uw zorgverzekering betaalt u in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. De Zvw bedraagt in 2021 5,75% van uw brutojaarinkomen (was 5,45% in 2020). Het maximumbedrag waarover u Zvw betaalt is voor 2021 €58.311 (was €57.232 in 2020). Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van CAK.

Loonheffingskorting is de korting die u ontvangt op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen of salaris over. U mag loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als u loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet u mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.

Lees meer over loonheffingskorting.

Als u kiest voor digitale post, vindt u uw betaalspecificatie en jaaropgave voortaan in Mijn SPW. Zo heeft u al uw informatie over uw pensioen overzichtelijk bij elkaar.

Meld u aan voor digitale post.