Wezenpensioen

Heeft u kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen. Studeren uw kinderen nog? Dan hebben zij tot hun 27e recht op wezenpensioen. De voorwaarde is dan wel dat zij dagonderwijs of een dagopleiding voor beroep volgen.

Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen als zij:

  • uw eigen of geadopteerde kinderen zijn;
  • stief- of pleegkinderen zijn die door u als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed.

1 uitzondering
Heeft u kinderen gekregen nadat uw ouderdomspensioen al is ingegaan? Zij hebben géén recht op wezenpensioen.

De hoogte van het wezenpensioen is afhankelijk van een aantal zaken: 

  • Bouwt u pensioen op bij SPW op het moment dat u overlijdt? Uw kinderen krijgen 20% van het partnerpensioen dat u had kunnen bereiken als u tot uw 68e was blijven deelnemen aan de pensioenregeling. 
  • Bouwt u geen pensioen op bij SPW op het moment dat u overlijdt? Uw kinderen krijgen 20% van het opgebouwde partnerpensioen bij het einde van uw dienstverband.
  • Overlijdt u nadat u met pensioen bent gegaan? Uw kinderen krijgen 20% van het opgebouwd partnerpensioen bij uw pensionering. 
  • Overlijdt ook uw partner? Dan wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Wij weten niet of u minderjarige of studerende kinderen heeft. Zij krijgen daarom ook niet automatisch een aanvraagformulier voor wezenpensioen als u overleden bent. Uw kinderen of hun wettelijke vertegenwoordiger moeten zelf wezenpensioen aanvragen. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van het aanvraagformulier voor wezenpensioen. Wij betalen het wezenpensioen pas uit nadat wij het aanvraagformulier hebben ontvangen.

Als uw kinderen studeren dan hebben zij tot hun 27e recht op wezenpensioen, zolang ze een opleiding volgen. Hiermee bedoelen wij dagonderwijs of een dagopleiding voor beroep. Wij vragen uw kind aan het begin van ieder studiejaar om een studieverklaring in te laten vullen. Deze verklaring moet ondertekend worden door de opleidingsdirectie. Uw kind krijgt daar vanzelf bericht over. Dit is meestal rond september of oktober. 

Wij zetten het wezenpensioen automatisch stop zodra uw studerende kinderen de leeftijd van 27 jaar bereiken.

Uw kinderen moeten dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven via het verklaringsformulier voor geen school. SPW zal het wezenpensioen stopzetten. Geeft uw kind niet op tijd door dat hij of zij is gestopt met de studie? Dan loopt uw kind het risico dat hij of zij eventueel te veel ontvangen wezenpensioen moet terugbetalen.

Het bestaansminimum is een bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. De overheid bepaalt elk halfjaar het bestaansminimum. Dit bedrag is niet voor iedereen hetzelfde, maar hangt af van leeftijd en leefsituatie. Uw kind krijgt als u overlijdt wezenpensioen. Zijn of haar inkomen wordt daardoor hoger. Daardoor krijgt uw kind misschien geen toeslagen meer van de Belastingdienst. Of uw kind krijgt misschien minder toeslag.

Heeft u hier vragen over? Bel dan met de Belastingdienst op 0800 0543 (gratis).

Lees hier meer over

.