Inkooptarieven nettopensioen

Neemt u deel aan de nettopensioenregeling? Als u met pensioen gaat dan koopt SPW een nettopensioenuitkering voor u in. Als u stopt met pensioen opbouwen bij SPW dan wordt het beleggingskapitaal omgezet in een pensioenaanspraak. SPW koopt de uitkering, of verricht de omzetting in aanspraken, met het beleggingskapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd. De uitkering wordt ingekocht tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt.

Hieronder vindt u de tarieven die gelden in het tweede kwartaal van 2022.


Tarieven inkoop nettopensioen per leeftijd

Leeftijd Tarief Leeftijd Tarief
15 19,5096 42 24,3669
16 19,6983 43 24,5169
17 19,8873 44 24,6636
18 20,0766 45 24,8068
19 20,2660 46 24,9466
20 20,4556 47 25,0823
21 20,6454 48 25,2136
22 20,8349 49 25,3426
23 21,0243 50 25,4713
24 21,2135 51 25,5997
25 21,4022 52 25,7281
26 21,5899 53 25,8569
27 21,7771 54 25,9880
28 21,9633 55 26,1237
29 22,1483 56 26,2643
30 22,3321 57 26,4100
31 22,5141 58 26,5616
32 22,6945 59 26,7217
33 22,8730 60 26,8912
34 23,0496 61 27,0691
35 23,2241 62 27,2551
36 23,3961 63 27,4489
37 23,5655 64 27,6503
38 23,7319 65 27,8600
39 23,8955 66 28,0790
40 24,0560 67 28,3073
41 24,2132 68 28,5324

Dit overzicht vervangt de tabel met het inkooptarief over het eerste kwartaal van 2022.


Zo leest u de tabel

Deel het kapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.

U heeft een beleggingskapitaal van € 45.000 opgebouwd in de nettopensioenregeling. U bent 68 jaar en gaat op 1 mei met pensioen. Uw ouderdomspensioen is dan € 45.000 / 28,5324 = € 1.577,15 netto per jaar. Dit bedrag krijgt u ieder jaar, zolang u leeft. Dit bedrag komt bovenop uw pensioen uit de basisregeling van SPW. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen.

Stopt u met pensioen opbouwen in de basisregeling van SPW? Ook dan zetten we uw beleggingskapitaal om in pensioenaanspraken. Dat bedrag berekenen we ook op basis van de tarieven in deze tabel. We zetten het nettopensioen voor u apart. U krijgt het als u de pensioenleeftijd bereikt.