Inkooptarieven nettopensioen

Neemt u deel aan de nettopensioenregeling? Als u met pensioen gaat dan koopt SPW een nettopensioenuitkering voor u in. Als u stopt met pensioen opbouwen bij SPW dan wordt het beleggingskapitaal omgezet in een pensioenaanspraak. SPW koopt de uitkering, of verricht de omzetting in aanspraken, met het beleggingskapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd. De uitkering wordt ingekocht tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt.

Hieronder vindt u de tarieven die gelden in het tweede kwartaal van 2023.


Tarieven inkoop nettopensioen per leeftijd

Leeftijd Tarief Leeftijd Tarief
15 11,0741 42 15,0171
16 11,2035 43 15,1914
17 11,3343 44 15,3699
18 11,4665 45 15,5535
19 11,5997 46 15,7424
20 11,7339 47 15,9368
21 11,8691 48 16,1368
22 12,0055 49 16,3446
23 12,1424 50 16,5624
24 12,2803 51 16,7903
25 12,4191 52 17,0289
26 12,5588 53 17,2780
27 12,6992 54 17,5413
28 12,8405 55 17,8218
29 12,9830 56 18,1202
30 13,1273 57 18,4374
31 13,2735 58 18,7747
32 13,4215 59 19,1337
33 13,5714 60 19,5158
34 13,7232 61 19,9205
35 13,8770 62 20,3485
36 14,0327 63 20,8010
37 14,1905 64 21,2790
38 14,3502 65 21,7847
39 14,5127 66 22,3219
40 14,6778 67 22,8981
41 14,8460 68 23,5136

Dit overzicht vervangt de tabel met het inkooptarief over het eerste kwartaal van 2023.


Zo leest u de tabel

Deel het kapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.

U heeft een beleggingskapitaal van € 45.000 opgebouwd in de nettopensioenregeling. U bent 68 jaar en gaat op 1 mei met pensioen. Uw ouderdomspensioen is dan € 45.000 / 23,5136 = € 1.913,79 netto per jaar. Dit bedrag krijgt u ieder jaar, zolang u leeft. Dit bedrag komt bovenop uw pensioen uit de basisregeling van SPW. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen.

Stopt u met pensioen opbouwen in de basisregeling van SPW? Ook dan zetten we uw beleggingskapitaal om in pensioenaanspraken. Dat bedrag berekenen we ook op basis van de tarieven in deze tabel. We zetten het nettopensioen voor u apart. U krijgt het als u de pensioenleeftijd bereikt.