Inkooptarieven nettopensioen

Neemt u deel aan de nettopensioenregeling? Als u met pensioen gaat dan koopt SPW een nettopensioenuitkering voor u in. Als u stopt met pensioen opbouwen bij SPW dan wordt het beleggingskapitaal omgezet in een pensioenaanspraak. SPW koopt de uitkering, of verricht de omzetting in aanspraken, met het beleggingskapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd. De uitkering wordt ingekocht tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt.

Hieronder vindt u de tarieven die gelden in het vierde kwartaal van 2021.


Tarieven inkoop nettopensioen per leeftijd

Leeftijd Tarief Leeftijd Tarief
15 19,6051 42 25,9716
16 19,8382 43 26,1810
17 20,0726 44 26,3856
18 20,3085 45 26,5848
19 20,5460 46 26,7778
20 20,7844 47 26,9637
21 21,0244 48 27,1421
22 21,2649 49 27,3137
23 21,5065 50 27,4800
24 21,7486 51 27,6413
25 21,9912 52 27,7981
26 22,2342 53 27,9501
27 22,4773 54 28,0981
28 22,7204 55 28,2436
29 22,9634 56 28,3865
30 23,2058 57 28,5263
31 23,4473 58 28,6626
32 23,6877 59 28,7969
33 23,9268 60 28,9287
34 24,1644 61 29,0568
35 24,4003 62 29,1805
36 24,6338 63 29,2988
37 24,8646 64 29,4122
38 25,0925 65 29,5209
39 25,3175 66 29,6254
40 25,5391 67 29,7268
41 25,7573 68 29,8178

Dit overzicht vervangt de tabel met het inkooptarief over het derde kwartaal van 2021.


Zo leest u de tabel

Deel het kapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.

U heeft een beleggingskapitaal van € 45.000 opgebouwd in de nettopensioenregeling. U bent 68 jaar en gaat op 1 augustus met pensioen. Uw ouderdomspensioen is dan € 45.000 / 29,8178 = € 1.509,17 netto per jaar. Dit bedrag krijgt u ieder jaar, zolang u leeft. Dit bedrag komt bovenop uw pensioen uit de basisregeling van SPW. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen.

Stopt u met pensioen opbouwen in de basisregeling van SPW? Ook dan zetten we uw beleggingskapitaal om in pensioenaanspraken. Dat bedrag berekenen we ook op basis van de tarieven in deze tabel. We zetten het nettopensioen voor u apart. U krijgt het als u de pensioenleeftijd bereikt.
Chat met SPW