Inkooptarieven nettopensioen

Neemt u deel aan de nettopensioenregeling? Als u met pensioen gaat dan koopt SPW een nettopensioenuitkering voor u in. Als u stopt met pensioen opbouwen bij SPW dan wordt het beleggingskapitaal omgezet in een pensioenaanspraak. SPW koopt de uitkering, of verricht de omzetting in aanspraken, met het beleggingskapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd. De uitkering wordt ingekocht tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt.

Hieronder vindt u de tarieven die gelden in het vierde kwartaal van 2022.


Tarieven inkoop nettopensioen per leeftijd

Leeftijd Tarief Leeftijd Tarief
15 14,0524 42 18,6956
16 14,2076 43 18,8834
17 14,3646 44 19,0725
18 14,5227 45 19,2639
19 14,6821 46 19,4572
20 14,8431 47 19,6525
21 15,0056 48 19,8500
22 15,1694 49 20,0519
23 15,3346 50 20,2609
24 15,5010 51 20,4771
25 15,6688 52 20,7010
26 15,8380 53 20,9325
27 16,0084 54 21,1756
28 16,1797 55 21,4343
29 16,3524 56 21,7088
30 16,5264 57 22,0014
31 16,7011 58 22,3140
32 16,8771 59 22,6470
33 17,0543 60 23,0009
34 17,2324 61 23,3764
35 17,4115 62 23,7736
36 17,5919 63 24,1927
37 17,7731 64 24,6351
38 17,9555 65 25,1021
39 18,1389 66 25,5949
40 18,3236 67 26,1179
41 18,5092 68 26,6634

Dit overzicht vervangt de tabel met het inkooptarief over het derde kwartaal van 2022.


Zo leest u de tabel

Deel het kapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.

U heeft een beleggingskapitaal van € 45.000 opgebouwd in de nettopensioenregeling. U bent 68 jaar en gaat op 1 mei met pensioen. Uw ouderdomspensioen is dan € 45.000 / 26,6634  = € 1.687,71 netto per jaar. Dit bedrag krijgt u ieder jaar, zolang u leeft. Dit bedrag komt bovenop uw pensioen uit de basisregeling van SPW. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen.

Stopt u met pensioen opbouwen in de basisregeling van SPW? Ook dan zetten we uw beleggingskapitaal om in pensioenaanspraken. Dat bedrag berekenen we ook op basis van de tarieven in deze tabel. We zetten het nettopensioen voor u apart. U krijgt het als u de pensioenleeftijd bereikt.