WIA-pluspensioen

Het WIA-pluspensioen is een basisaanvulling voor iedereen die 35% of meer arbeidsongeschikt is en een WGA- of IVA-uitkering ontvangt.

U kunt het WIA-pluspensioen aanvragen als u:

  • 35% of meer arbeidsongeschikt bent
  • een WIA-uitkering ontvangt
Komt u in aanmerking? Vraag het WIA-pluspensioen aan.

De hoogte van de uitkering van het WIA-pluspensioen hangt af van uw mate van arbeidsongeschiktheid. Het WIA-pluspensioen wordt jaarlijks voorwaardelijk geïndexeerd.

Mate van arbeidsongeschiktheid WIA-pluspensioen*
Minder dan 35% Geen WIA-pluspensioen mogelijk, omdat u geen recht heeft op een WIA-uitkering
35% tot 45% 2%
45% tot 55% 2,5%
55% tot 65% 3%
65% tot 80% 3,625%
80% tot 100% 5%

*Dit is een percentage van het laatstverdiende loon op 1 januari van het jaar dat u ziek werd. Het pensioengevend loon is maximaal € 60.030. 

Als u de pensioenleeftijd dan wel de eerdere AOW-leeftijd bereikt, of als de mate van arbeidsongeschiktheid lager dan 35% wordt.