WIA-pluspensioen

Dit is een basisaanvulling voor iedereen die 35% of meer arbeidsongeschikt is en een WGA- of IVA-uitkering ontvangt.

U kunt het WIA-pluspensioen aanvragen als u:

  •  35% of meer arbeidsongeschikt bent 
  •  een WIA-uitkering ontvangt
Komt u in aanmerking? Vraag het WIA-pluspensioen aan.

De hoogte van de uitkering van het WIA-pluspensioen hangt af van uw mate van arbeidsongeschiktheid.

Mate van arbeidsongeschiktheid
WIA-pluspensioen (Dit is een percentage van het laatstverdiende loon op 1 januari van het jaar dat u ziek werd. Het pensioengevend loon is maximaal € 56.115.​)
Minder dan 35%
Geen WIA-pluspensioen mogelijk, omdat u geen recht heeft op een WIA-uitkering
35% tot 45%
2%
45% tot 55%
2,5%
55% tot 65%
3%
65% tot 80%
3,625%
80% tot 100%
5%

Het WIA-pluspensioen wordt jaarlijks voorwaardelijk geïndexeerd.

Als u de pensioenleeftijd dan wel de eerdere AOW-leeftijd bereikt, of als de mate van arbeidsongeschiktheid lager dan 35% wordt.