WIA-excedentpensioen

Komt uw pensioengevend salaris boven onze AO-grens uit voordat u ziek werd? Dan krijgt u over uw loon boven dit bedrag geen WIA-uitkering. Deze inkomensdaling kunt u aanvullen met het WIA-excedentpensioen van SPW.

U kunt het WIA-excedentpensioen aanvragen als: 

  • u 35% of meer arbeidsongeschikt bent;
  • uw pensioengevend salaris voordat u ziek werd boven onze AO-grens uitkwam (vanaf 1 januari 2022 vastgesteld op € 60.030).

Het WIA-excedentpensioen bedraagt 75% van het loon boven de AO-grens. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt de aanvulling naar rato berekend. 

Het WIA-excedentpensioen wordt jaarlijks voorwaardelijk geïndexeerd.

  • Zolang u arbeidsongeschikt bent, ontvangt u het WIA-excedentpensioen tot uw 68e. Is uw AOW-leeftijd lager dan 68 jaar? Dan eindigt de aanvulling op uw AOW-leeftijd.
  • Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen WIA-uitkering en ook geen aanvulling van SPW.