WGA-hiaatpensioen

Bent u 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan vult SPW (deels) de daling van uw inkomen aan als u een vervolguitkering volgens de WGA ontvangt die wordt uitgekeerd door het UWV. SPW compenseert dit ‘hiaat’ in de WGA met het WGA-hiaatpensioen.

Als u in de WIA zit en gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, krijgt u een loongerelateerde WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het WGA-hiaat is een inkomenstekort dat ontstaat doordat uw loongerelateerde WGA-uitkering van UWV stopt. En u vervolgens een lage WGA-vervolguitkering ontvangt van UWV. Of u ontvangt direct een lage WGA-vervolguitkering. Uw inkomen uit arbeid en de WGA-vervolguitkering samen kunnen lager zijn dan het gewenste inkomensniveau.

U kunt WGA-hiaat pensioen aanvragen als u:

  • 35% of meer arbeidsongeschikt bent
  • een WGA-vervolguitkering ontvangt
Komt u in aanmerking? Vraag het WGA-hiaatpensioen aan.

Hoeveel u kunt krijgen, hangt af van uw mate van arbeidsongeschiktheid. Het WGA-hiaatpensioen bedraagt de uitkomst van het (gemaximeerde) salaris vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage van UWV, verminderd met de vervolguitkering volgens de WGA die wordt uitgekeerd door het UWV.

Het WGA-hiaatpensioen wordt jaarlijks voorwaardelijk geïndexeerd.

Het WGA-hiaatpensioen wordt uitgekeerd tot het moment dat de WGA vervolguitkering eindigt, maar uiterlijk per de 1e dag van de maand waarin u de 68-jarige leeftijd bereikt dan wel de eerdere AOW-ingangsdatum. Meer informatie over de WGA-uitkeringen vindt u op de website van UWV.