Herzieningenbeleid

Herzieningsbeleid

SPW wilt dat u op een correcte pensioenadministratie kunt vertrouwen. Daarom doen wij er alles aan om uw pensioen zo goed en actueel mogelijk vast te stellen. Toch kan het voorkomen dat we pensioenen moeten aanpassen. Wij vinden het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarom heeft het bestuur heeft hier beleid voor vastgesteld.

Wat is herziening?

Van een herziening is sprake als een pensioenuitkering moet worden aangepast. De omvang van het pensioen wordt bepaald door het Flexpensioenreglement van SPW. De regels van het Flexpensioenreglement maken integraal onderdeel uit van ons herzieningenbeleid. Is er een te hoge of te lage pensioenuitkering betaald? Dan wordt dit met terugwerkende kracht gecorrigeerd door een terugvordering of nabetaling. U krijgt bericht nadat de fout is geconstateerd. Het pensioenbedrag wordt aangepast, zodat u in de toekomst het juiste bedrag krijgt. 

Klachten

Bent u ontevreden over (de afhandeling van) een herziening? Wij adviseren u om altijd eerst telefonisch contact met ons op te nemen, of gebruik te maken van het contactformulier

Lees hier meer hoe SPW omgaat met klachten.