Uitsluiten

Bedrijven waarin we niet beleggen

In sommige gevallen kiezen we ervoor bedrijven uit te sluiten van beleggingen, omdat we op geen enkele wijze verbonden willen zijn aan de negatieve impact van dat bedrijf.

Zo beleggen we niet in:
  • bedrijven die producten maken die volgens Nederlandse of internationale regels verboden zijn;
  • tabaksbedrijven; 
  • bedrijven die kernwapens produceren of specifieke, belangrijke onderdelen daarvan;
  • clusterbommen, landmijnen, chemische- en biologische wapens;
  • staatsobligaties van landen waarvoor een bindend wapenembargo van de VN-Veiligheidsraad of de Europese Unie van kracht is.
Producten die wij als zeer risicovol voor de samenleving beschouwen, beoordelen we aan de hand van een speciaal ontwikkeld toetsingskader. De uitkomsten helpen ons bij beslissingen over de mogelijke uitsluiting. 

We blijven kijken hoe onze ambities aan te scherpen

Uitsluiten-vierkant
We hebben onze ambitie aangescherpt om niet te beleggen in staatsobligaties van overheden die burgervrijheden en democratie in grote mate beperken. We sluiten al langer overheden van landen uit waarvoor een VN-wapenembargo van kracht is. En sinds 2020 sluiten we overheden van landen uit met een EU-wapenembargo. Ook scherpten we onze ambitie aan om niet te beleggen in staatsobligaties van overheden die burgervrijheden en democratie ernstig beperken. De implementatie van dit beleid loopt.

Bekijk welke bedrijven en overheden SPW heeft uitgesloten

Download de pdf en zie in welke beursgenoteerde bedrijven en staatsobligaties SPW sowieso niet investeert.
Chat met SPW