De premie van de Anw-hiaatverzekering is gewijzigd

30 januari 2024

Heeft u een Anw-hiaatverzekering bij SPW? Dan krijgt uw partner, naast het reguliere partnerpensioen, ook een tijdelijke partnerpensioenuitkering als u overlijdt. Daar betaalt u premie voor. Elk jaar verandert de premie, dus ook in 2024. Wij leggen graag uit wat er is veranderd.

De premie voor de Anw-hiaatverzekering is in 2024 gestegen

In 2024 is de premie voor de verzekering hoger dan in 2023. Dit komt vooral door: 

  • De stijging van de solvabiliteitsopslag. SPW gebruikt het gemiddelde van de beleidsdekkingsgraad van de afgelopen drie jaar voor dit bedrag. U betaalt dit zodat SPW genoeg geld in kas heeft voor toekomstige betalingen. Hiermee betalen we ook de toekomstige verhogingen als u eenmaal een uitkering krijgt. In 2024 is dit 18,5%. 
  • Een hoger verzekerd bedrag. De maximale Anw-hiaatuitkering is in 2024 € 20.213. In 2023 was dit € 18.920. Dit is ongeveer 7% meer.  

De sterftekansen en de rekenrente zijn veranderd. Deze veranderingen zorgen voor een lichte daling van de premie. Alle veranderingen samen zorgen voor een stijging van de premie.

Waar hangt de premie van de Anw-hiaatverzekering van af?

De premie van de Anw-hiaatverzekering hangt af van:

  • Uw leeftijd
  • De leeftijd van uw partner
  • De gekozen wisseldatum
  • De kans dat u overlijdt
  • De kans dat uw partner overlijdt
  • De rekenrente
  • De solvabiliteitsopslag
  • De hoogte van het verzekerde bedrag

Wat is een Anw-hiaatverzekering?

Een Anw-hiaatverzekering is een aanvullende verzekering op uw pensioen. Als u overlijdt krijgen uw partner en eventuele kinderen mogelijk partner- en wezenpensioen van SPW. Denkt u dat dit onvoldoende is om van rond te komen? Dan kunt u een extra verzekering bij ons afsluiten voor Anw-hiaatpensioen. Daarmee krijgt uw partner tijdelijk recht op een extra maandelijkse uitkering.