Geschilleninstantie Pensioenfondsen van start

31 januari 2024

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) gestart. U kunt bij GIP terecht als u er samen met SPW niet uitkomt. De Ombudsman Pensioenen is sinds 1 januari onderdeel van GIP.

Wij doen ons best om uw klacht op een goede manier op te lossen. Maar het kan zijn dat u toch ontevreden bent met onze reactie op uw klacht.

Mogelijk kunt u dan een geschil bij GIP indienen. GIP is onafhankelijk. De organisatie bemiddelt en oordeelt bij geschillen tussen pensioenfondsen en hun deelnemers. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Het indienen van een geschil bij GIP

U kunt alleen bij GIP terecht als u eerst de volledige interne klachtenprocedure van SPW heeft doorlopen. Verder moet uw geschil gaan over de toepassing of uitvoering van het pensioenreglement.

Als u een geschil bij GIP neerlegt, kijkt GIP of zij uw geschil in behandeling kan nemen. U vindt meer informatie op de website van Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP).

Heeft u vragen?

Neem danĀ contact met ons op. Wij helpen u graag.