Val kabinet geen invloed op wetsvoorstellen rondom pensioen

De Tweede Kamer gaat door met behandeling pensioenplannen
15 september 2023

De behandeling van de pensioenwetsvoorstellen gaat gewoon door na de val van het kabinet. Dit heeft de Tweede Kamer besloten. 

Pensioenwetsvoorstellen worden opgepakt

Na de val van een kabinet bekijkt de Tweede Kamer wat er wordt opgepakt en wat er wordt uitgesteld. Dit doen ze tot er een nieuw kabinet is gevormd. Lopende pensioenwetsvoorstellen worden niet gestaakt. Het gaat bijvoorbeeld om de:

  • Wet herziening bedrag ineens, en;
  • Wet pensioenverdeling bij scheiding.

Niet te verwarren met het vernieuwde pensioenstelsel. Hiermee is de Eerste Kamer in mei al akkoord gegaan. Deze gaat uiterlijk 1 januari 2028 in. 

Er is nog veel onduidelijk

De leden van de Tweede Kamer willen de voorstellen nog bespreken. Het is daarmee nog niet duidelijk:

  • wannéér de Tweede Kamer erover gaat praten;
  • of de wetsvoorstellen goedgekeurd worden, en zo ja;
  • per wanneer deze ingaan. 

Wet herziening bedrag ineens

Met bedrag ineens kunt u een deel van uw opgebouwde pensioen in 1 keer laten uitbetalen. Hierbij geldt een maximum van 10%. En dit kan alleen op het moment dat u met pensioen gaat. 

Deze nieuwe pensioenwet is al een paar keer uitgesteld. De ingangsdatum is op dit moment 1 juli 2024. U kunt géén gebruik maken van bedrag ineens bij pensionering zolang de wet nog niet akkoord is. Lees hier meer over bedrag ineens

Wet pensioenverdeling bij scheiding

Gaat u uit elkaar? Dan heeft uw (ex-)partner recht op de helft van het pensioen dat tijdens uw huwelijk/geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Veel mensen vinden het moeilijk om dit goed te regelen. De overheid wil met de Wet pensioenverdeling bij scheiding deze verdeling makkelijker maken. Lees hier meer over scheiden of uit elkaar gaan.

Heeft u nog vragen?

Onze contactgegevens vindt u op spw.nl/contact. Wij helpen u graag van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.