Beleidsdekkingsgraad eind oktober 2023: 132,2%

16 november 2023

De beleidsdekkingsgraad is eind oktober 132,2% (eind september 132,9%). Door marktontwikkelingen gaat de maanddekkingsgraad van 136,8% eind september naar 132,0% eind oktober. Het vermogen daalde en de verplichtingen stegen in de maand oktober 2023. De toeslagverlening per 1 januari 2024 van 1,76% voor actieve deelnemers en 2,42% voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden is per eind oktober verwerkt in de hoogte van de verplichtingen.

Bij een dekkingsgraad van 100% heeft SPW € 100,00 in kas voor elke € 100,00 aan huidige en toekomstige pensioenbetalingen.

De vereiste beleidsdekkingsgraad ligt eind 2022 op 126,9%. Het fonds heeft dus voldoende vermogen en geen reservetekort.

In de grafiek ziet u de ontwikkeling van de maand- en beleidsdekkingsgraad van SPW over de afgelopen 12 maanden.

dekkingsgraad oktober 2023

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden het vermogen en de verplichtingen van SPW.

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich de komende tijd ontwikkelt.

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van relevante financiële ontwikkelingen of wilt u inzicht in de ontwikkeling van de dekkingsgraad van de afgelopen periode? Houd dan de website in de gaten. Heeft u vragen over een van de gebruikte begrippen? Bekijk de begrippenlijst over de beleggingsbegrippen.