Beleidsdekkingsgraad eind juni 2023: 133,5%

18 juli 2023

De beleidsdekkingsgraad is eind juni 133,5% (eind mei 133,8%). Door marktontwikkelingen gaat de maanddekkingsgraad van 131,1% eind mei naar 131,4% eind juni. Zowel het vermogen als de verplichtingen stegen in de maand juni 2023. Doordat het vermogen sterker is gestegen dan de verplichtingen, stijgt de maanddekkingsgraad per saldo.

Bij een dekkingsgraad van 100% heeft SPW € 100,00 in kas voor elke € 100,00 aan huidige en toekomstige pensioenbetalingen.

De vereiste beleidsdekkingsgraad ligt eind 2022 op 127,6%. Het fonds heeft dus voldoende vermogen en geen reservetekort.

In de grafiek ziet u de ontwikkeling van de maand- en beleidsdekkingsgraad van SPW over de afgelopen 12 maanden.

dekkingsgraad juni 2023

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden het vermogen en de verplichtingen van SPW.

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich de komende tijd ontwikkelt. 

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van relevante financiële ontwikkelingen of wilt u inzicht in de ontwikkeling van de dekkingsgraad van de afgelopen periode? Houd dan de website in de gaten. Heeft u vragen over een van de gebruikte begrippen? Bekijk de begrippenlijst over de beleggingsbegrippen.