Beleidsdekkingsgraad eind december 2022: 133,7%

16 januari 2023

De beleidsdekkingsgraad is eind december 133,7% (eind november 133,4%). Door marktontwikkelingen en de toeslagverlening per 1 januari 2023 gaat de maanddekkingsgraad van 137,9% eind november naar 129,0% eind december. Het vermogen daalde en de verplichtingen stegen in de maand december 2022.

Bij een dekkingsgraad van 100% heeft SPW € 100,00 in kas voor elke € 100,00 aan huidige en toekomstige pensioenbetalingen.

De vereiste beleidsdekkingsgraad ligt eind 2021 op 126,8%. Het fonds had toen dus een reservetekort. Zolang er een reservetekort is, wordt jaarlijks een herstelplan bij de toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen 10 jaar uit het reservetekort kan komen.

Het fonds kan uit een reservetekort komen als de beleidsdekkingsgraad aan het einde van een kalenderkwartaal op of boven de vereiste beleidsdekkingsgraad ligt. Eind september is SPW formeel uit herstel.

In de grafiek ziet u de ontwikkeling van de maand- en beleidsdekkingsgraad van SPW over de afgelopen 12 maanden.

spw dekkingsgraad december 2022

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden het vermogen en de verplichtingen van SPW.

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich de komende tijd ontwikkelt. Lees hier meer over de ontwikkeling van het vermogen en de verplichtingen.

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van relevante financiële ontwikkelingen of wilt u inzicht in de ontwikkeling van de dekkingsgraad van de afgelopen periode? Houd dan de website in de gaten. Heeft u vragen over een van de gebruikte begrippen? Bekijk de begrippenlijst over de beleggingsbegrippen.