Uitgebreid inzicht in onze activiteiten als actief aandeelhouder

10 november 2022

SPW belegt voor een goed pensioen en een leefbare wereld. Wij vinden het belangrijk om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te stimuleren bij de bedrijven waarin wij beleggen. Dat doen we onder andere door gebruik te maken van ons stemrecht als aandeelhouder. Met het nieuwe dashboard op onze website heeft u nog meer inzicht in ons stemgedrag.

Als actieve en betrokken aandeelhouder hebben we invloed op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we beleggen. We vinden het belangrijk om die invloed te gebruiken. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat doen we door te stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen, maar ook door actief met ze in gesprek te gaan op andere momenten. 

Met onze stem kunnen we invloed uitoefenen

Het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen geeft de mogelijkheid om actief eigenaarschap uit te oefenen. Zo stemmen we bijvoorbeeld over beloningen, of over de onafhankelijkheid of diversiteit van bestuurders. Het stemrecht kunnen we eventueel ook inzetten wanneer gesprekken met bedrijven om bepaalde negatieve invloeden te stoppen, voorkomen of verminderen (engagement), tot onvoldoende verandering leidt.  

Na afloop van elke vergadering maken we bekend hoe we hebben gestemd. 

Uitgebreid inzicht in ons stemgedrag

Met het nieuwe dashboard geven we een nog uitgebreider overzicht van alle stemactiviteiten. Zo krijgt u snel een beeld van het aantal vergaderingen, in welke landen deze vergaderingen gehouden werden en in welke sectoren de bedrijven actief zijn. 

Ook krijgt u eenvoudig inzicht in ons stemgedrag op de vergaderingen. Was onze stemming bijvoorbeeld in lijn met de aanbeveling van het management of juist niet?  
De toepassing biedt verschillende mogelijkheden om gericht te zoeken. Bijvoorbeeld door eenvoudig te filteren op een bepaalde periode, een regio of het type vergaderingen (algemene of buitengewone vergaderingen). Door een individueel bedrijf te selecteren krijgt u vervolgens de stemming per agendapunt te zien. 

Bekijk hoe SPW heeft gestemd

Wij zijn graag transparant over hoe wij beleggen voor een goed pensioen én een leefbare wereld.
Met het nieuwe dashboard zetten we hierin weer een nieuwe stap. Benieuwd naar onze activiteiten? U vindt het dashboard op onze website